Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine broj 53/91, 19/92, 26/93), članak 118.

 

- Žig: bitni elementi za nedopušteno oponašanje žiga - 201/9 i 54/5

 

- Povredom žiga smatra se i oponašanje žiga. Oponašanje postoji ako su distinktivni elementi nebitni, tako da prosječan kupac može uočiti raz­liku između dva žiga samo ako obrati osobitu pažnju.

 

"Prema podacima u spisu kako je to pravilno utvrdio i prvostupanjski sud u obrazloženju presude navodeći za to jasne i iscrpne razloge, koje prih­vaća i ovaj žalbeni sud te upućuje na njih bez potrebe da se ponavljaju, proizlazi da je tuženik počinio povredu tužiteljeva zaštičena prava na žig za Espresso prženu kavu od 1 kg i Jubilarnu mljevenu kavu od 100 i 200 g. Ovu povredu tuženik je počinio stavljanjem u promet svojih proizvoda Espresso pržene kave od 1 kg i Minas mljevene kave od 100 i 200 g pod imenom "Amigo" kojima oponaša tužiteljev zaštićeni znak.

Usporedujući F. espresso prženu kavu i tuženikovu Amigo prženu ka­vu na tuženikovoj vrećici kombinacija boja je ista u pogledu rasporeda boja, kao i prostora koje određena boja zauzima. Oblik i veličine vrećica su isti, raspored naziva kao i mjesta gdje su stavljeni uokvireni četverokuti s ženskim likom (tužitelj) i šalica kave (tuženik). Oponašanje postoji po načinu i mjestu gdje je stavljen naziv proizvoda tj. vrsta slova.

Na vrećicama na kojima je naziv mljevena kava tuženik je upotrijebio iste boje i istu kombinaciju boja i fontova s ambalaže tužitelja.

Kraj činjenice da se radi o istom proizvodu postoji povreda robnog žiga tužitelja u smislu odredbe čl. 118. Zakona o industrijskom vlasništvu, jer se povredom žiga smatra i oponašanje žiga, a ono postoji ako prosječni kupac robe bez obzira na vrstu robe ne mora obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku između proizvoda dvaju proizvođača...

U konkretnom slučaju distinktivni elementi na tuženikovim proizvodima su nebitni, tako da ukupni dojam, a što je bitno napose, jer se radi o istim proizvodima upućuje na zaključak da je riječ o oponašanju tužiteljevog robnog žiga."

VTS RH Pž-88/97 od 6. listopada 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr