Zakon o industrijskom vlasništvu (NN br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 118.

 

- Žig: neovlašteno oponašanje - 200/9 i 42/4

 

- Neovlašteno oponašanje žiga predstavlja povredu isključivog prava na žig, a pri tome nije bitan oponašateljev motiv za oponašanje.

 

- Oponašanje postoji, ako prosječan kupac, bez obzira na vrstu robe, može uočiti razliku samo ako obrati osobitu pažnju, odnosno ako žig ili znak predstavlja prijevod ili transkripciju žiga.

 

"U konkretnom slučaju ne radi se o oponašanju tužiteljevog žiga, jer riječi tužiteljevog proizvoda "ARF" i tuženikovog proizvoda "FAR" ne liče, ne zvuče slično ni zvukovno niti izgledaju vizuelno slično iako se radi o identičnim slovima koje sačinjavaju riječi "ARF" i "FAR", ali predmetnuta slova daju sasvim drugačiju riječ, drugačijeg izgovora i glasovnog utiska. Slična je situacija i sa riječima "BIS" i "KUBIS" kako u vizuelnom tako i u glasovnom smislu distinktivnog značenja ovih riječi. Ovo tim više što je između stranaka nesporno da je tuženikov proizvod "KUBIS"drugačije namjene od tužiteljevog proizvoda "BIS", pa i to upućuje na to da u gospodarskom prometu ne može doći do zamjene proizvoda i zablude kupaca pri kupnji proizvoda. Nadalje, sama činjenica da je tuženik promijenio nazive svojih proizvoda i to sporni "KUBIS" u "SVILEKS" i sporni "FAR" u "ISTO" ne znači da je tuženik priznao oponašanje odnosno to ne znači da se objektivno radi o sličnosti tj. o oponašanju tužiteljevih znakova, žigova. Sama motivacija tuženika i razlozi zbog kojih je mijenjao nazive svojih proizvoda nisu odlučni za ovaj spor, a moguće je da je tuženik htio zadržati dobre poslovne odnose sa tužiteljem izmijenivši oznake na svojim proizvodima."

VTS RH, Pž-1427/95 od 7. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr