Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93), članak 118.

 

- Žig: djelovanje prema svima (contra omnes) - 199/9 i 22/6

 

- Povredom znaka razlikovanja smatra se svaka neovlaštena upotreba kako u Zaštićeno pravo na žigu djeluje prema svima trećima.

 

"Prvostupanjski sud ocjenjujući priložene isprave o registraciji zaštitnog znaka tužitelja "Moltex", a osobito dopis Međunarodnog ureda svjetske organizacije intelektualnog vlasništva od 20. listopada 1997. godine, kojim se potvrđuje prijenos prava na zaštitu žiga, a u dopisu navedene tvrtke na tužitelja, time da zaštitni žig je zaštićen od 19. veljače 1997. godine, dakle i u periodu kada je tuženik obavljao uvoz navedenih pelena prema carinskom izvješću na listu 28 spisa, to su time ispunjeni uvjeti i za zaštitu tužiteljevih prava prema odredbi čl. 118. st. 1. i 2. Zakona o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93) prema kojemu se povreda prava kojima se štiti znak razlikovanja smatra svaka neovlaštena upotreba u proizvodnji i gospodarskom prometu. Kako tuženik ničim nije dokazao da ima ovlaštenje za uporabu žiga, odnosno da to imaju njegovi dobavljači iz Španjolske, prvostupanjski sud je primjenom odredbe čl. 117. st. 2. Zakona o industrijskom vlasništvu usvojio tužbeni zahtjev, i zabranio tuženiku obavljanje navedenih radnji kojima je povrijedio pravo tužitelja i odredio da se presuda objavi o trošku tuženika.

Tuženikovu žalbu VTS RH je odbio kao neosnovanu iz sljedećih razloga:

"Uvidom u raspravni zapisnik od 15. prosinca 1998. godine (list 104 spisa), razvidno je, da direktor tuženika I. O. ističe da od 1998. godine ne uvozi i ne distribuira sporne dječje pelene, te da je sukladno zabilješci od 26. 5. 1998. godine sastavljenoj po državnom inspektoratu povukao iz distribucije pelene i iste izvezao. Prema dopisu Državnog inspektorata Republike Hrvatske od 30. listopada 1998. godine proizilazi da je u 637 inspekcijskih nadzora u prometu zatečeno 3691 komada dječjih pelena pa su pokrenute 23 prekršajne prijave. Prema tome, tuženik priznaje da je obustavio daljnji uvoz i distribuciju pelena sa zaštitnim znakom tužitelja, a time je i utvrđena povreda prava kojima se štiti zaštitni znak prema odredbi čl. 118. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu, jer je tuženik neovlašteno upotrebljavao proizvode sa zaštitnim znakom u gospodarskom prometu. Registraciju toga znaka i isprave na temelju kojih je provedena ta registracija, prvostupanjski sud je pregledno naveo u obrazloženju prvostupanjske presude i rješenja, pa se upućuje na to obrazloženje. Nasuprot tome tuženik nije priložio isprave temeljem kojih bi stekao pravo distribucije, odnosno gospodarskog prometa pelena sa zaštitnim znakom tužitelja od španjolskog proizvođača. Nema dokaza niti da je španjolski proizvođač imao bilo kakvo ovlaštenje za proizvodnju i prodaju tih pelena u Hrvatskoj. Kako zaštita zaštitnog znaka djeluje prema svima, a tužitelj je dokazao da je nosilac prava te zaštite, to je u nedostatku takvih prava na strani tuženika osnovano i obrazloženo donijeta prvostupanjska presuda, temeljem koje je usvojen tužbeni zahtjev za tu zaštitu."

VTS RH, Pž-1322/99 od 25. svibnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr