Zakon o industrijskom vlasništvu(NN RH br. 53/91,19/92,61/92-do2. 04.1992.naziv propisa bio je: Zakon o zaštiti izuma, teh

 

- Dizajn (model): mogući krug nositelja prava i ovlaštenika za tužbu - 198/9 i 129/1

- Pravo na tužbu zbog povrede pravila kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja ima podnositelj prijave, nositelj prava, ovlašteni korisnik te stjecatelj isključive licence. To pravo djeluje prema svima.

 

"Prema odredbi članka 44. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređe­nja i znakova razlikovanja (primjenjuje se kao republički propis,NN 53/91 - dalje Zakon) - samo nosilac modela ima isključivo pravo korištenja u proizvodnji zaštićenog oblika tijela (modela), isključivo prava stavljanja u promet predmeta izrađenih prema tom zaštićenom modelu, pravo raspola­ganja modelom, te prava na naknadu kad druga osoba upotrebljava u pro­izvodnji njegov zaštićeni model. Prema odredbi čl. 118. st. 1. Zakona po­vredom prava kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja smatra se svaka neovlaštena upotreba u proizvodnji i privrednom prometu zaštićenog mode­la ili neovlašteno raspolaganje modelom, a tužbu zbog povrede prava iz čl. 44. Zakona može podnijeti podnosilac prijave, nosilac prava, ovlašteni ko­risnik te stjecatelj isključive licence (čl. 119. st. 1. Zakona). Navedena zaštita autora zaštićenog modela djeluje erga omnes (prema svima), koji neovlašte­no upotrebljavaju zaštićeni model u proizvodnji i privrednom prometu, a tuženik ne eskulpira ugovor koji je sklopljen sa poduzećem N. S, u odnosu na tužitelja kao autora zaštićenog modela. Taj ugovor može poslužiti tuže­niku eventualno samo kao osnova za regres prema poduzeću N. S. koji je neovlašteno raspolagao sa zaštićenim tužiteljevim modelom."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2276/91 od 12. studenog 1991.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr