Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), članak 53.

 

- Žig: pretpostavka za određivanje privremene mjere - 197/9 i 34/8

 

- Nositelj registriranog žiga koji je učinio vjerojatnim da je njegovo pravo povrijeđeno može osnovano zahtijevati od suda izdavanje privremene mjere kojom se tuženiku zabranjuje izdavanje tiskovine.

 

- Proizvodnjom tiskovine BANAQ postoji vjerojatnost da je nakladnik povrijedio pravo nakladnika registriranog zaštićenog žiga tiskovine BANAK, a radi se o gotovo istovjetnoj tiskovini.

 

"U smislu čl. 53. Zakona o žigu (Narodne novine broj 78/99, 127/99), ako nositelj žiga učini vjerojatnim da je njegovo pravo povrijeđeno ili da postoji opasnost povrede zbog čega mu prijeti teško nadoknadiva šteta, može od suda zahtijevati izricanje privremene mjere zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga.

U konkretnom slučaju tužitelj je vjerojatnost dokazao prilaganjem rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o priznanju prava na žig, te dokaz da je u prodaji zatečen proizvod sa sličnim znakom od strane tuženika, čime se ukazuje na mogućnost nastanka nenadoknadive štete, koja se u ovom slučaju sastoji u stvaranju zablude kod kupaca i mogućih promjena tržišnih odnosa. Ocjenjujući moguću povredu i ovo vijeće drži kako postoji vjerojatnost da zbog naziva koji se razlikuju samo u jednom slovu, a gotovo se identično izgovaraju i zvuče, može nastati zabuna na tržištu, a time posredno i šteta koja bi mogla biti teško nadoknadiva gubitkom tržišne pozicije. Ovo pogotovo što i sam tuženik navodi da list BANAK ne izlazi već nekoliko brojeva (str. 20).

Prigovor nedostatka aktivne legitimacije je neosnovan. Iz razloga što je upravo tužitelj nositelj prava na žig BANAK, a što je utvrđeno rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od 01. listopada 1999. godine s pravom prvenstva od 13. srpnja 1999. godine, pa sve dok to rješenje nije ukinuto isti ima pravo na zaštitu od svih osoba koji to pravo povrjeđuju."

VTS RH, Pž-4462/03 od 16. prosinca 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr