Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), članak 53.

 

- Žig: vjerojatnost povrede - 196/9 i 33/8

 

- Sama vjerojatnost povrede žiga zbog sličnosti dovoljna je pretpostavka za određivanje privremene mjere.

 

- Nositelj registriranog žiga - u verbalnom i figurativnom obliku, tiskovine - može od suda zahtijevati izricanje privremene mjere zabrane naklade, tiskanja i distribucije tiskovine, ako je vjerojatno je da će nastati povreda žiga zbog sličnosti.

 

"Trgovački sud u Splitu pobijanim rješenjem odredio je privremenu mjeru kojom se zabranjuje protivniku osiguranja naklada, tiskanje, objavljivanje i distribucija oglasnika pod nazivom "Banaq Dalmatinski oglasnik", te mu se nalaže da iz prodaje povuče sve brojeve oglasnika pod nazivom "Banaq Dalmatinski oglasnik", koji su tiskani i stavljani u distribuciju od dana donošenja ovoga rješenja, vrijeme u kojem protivnik osiguranja treba postupiti sukladno određenoj zabrani, te pravne posljedice nepostupanja po određenoj privremenoj mjeri, trajanje privremene mjere, a protivnik osiguranja dužan je naknaditi trošak postupka predlagatelju u iznosu od 2.314,00 kn.

Prema obrazloženju privremena mjera je određena temeljem odredbe članka 53. Zakona o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), budući je sud ocijenio da postoji vjerojatnost povrede prava koje je zaštićeno registriranim žigom. Prema rješenju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo utvrđeno je da je predlagatelj osiguranja nositelj prava na registrirani žig Banak u verbalnom obliku i Banak Dalmatinski oglasnik u figurativnom obliku, a u isto vrijeme protivnik osiguranja izdao je tiskovinu označenu kao "Banaq Dalmatinski oglasnik", a što je utvrđeno uvidom u prvi broj te tiskovine. Vjerojatnost povrede žiga postoji zbog sličnosti riječi Banak i Banaq koje se razlikuju samo u jednom slovu, a u svakodnevnom govoru izgovaraju se sa neznatnom razlikom. ... Žalba nije osnovana.

Pitanje predlagateljeve aktivne legitimacije nije upitno (članak 50. Zakona o žigu), budući je predlagatelj podnio prijavu za priznanje robnog znaka i nositelj je prava na žig, a što proizlazi iz rješenja Zavoda za intelektualno vlasništvo od 19. studenog 2002. godine i 11. rujna 2001. godine, tako da nisu osnovani navodi žalitelja da predlagatelj nije dokazao legitimaciju.

Žalitelj inače ne poriče činjenicu, a koja se odnosi na predlagateljevu tiskovinu, da se radi o zaštićenom žigu na "Banak" i "Banak Dalmatinski oglasnik" predlagatelja, kao i činjenicu da je protivnik osiguranja nakladnik glasnika "Banaq". Izdavanje tiskovine pod gotovo identičnim nazivom tiskovine predlagatelja dovodi do zabune u gospodarskom predmetu i do štete za predlagatelja smanjenom prodajom, a da li predlagatelj momentalno ne izdaje tiskovinu nije odlučujuće u konkretnom slučaju.

Prvostupanjski sud je pravilno odlučio kada je ocijenio prijedlog predlagatelja osiguranja osnovanim, a što prihvaća i ovaj žalbeni sud."

VTS RH, Pž-4458/03 od 9. prosinca 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr