Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), članak 53.

 

- Žig: izrazito sličan tuđemu žigu i

 

- privremena mjera - pretposdtavke za određivanje - 195/9 i 32/8

 

- Nositelj registriranog žiga, koji je učinio vjerojatnim da je njegovo pravo povrijeđeno, može osnovano zahtijevati od suda - izdavanje privremene mjere kojom se tuženiku zabranjuje daljnja proizvodnja i prodaja proizvoda i daljnja zloupotreba neregistriranog žiga čime se može stvoriti zabuna u gospodarskom prometu.

 

- Proizvodnjom i stavljanjem u promet neregistriranog proizvoda Fasaden postoji vjerojatnost da je proizvođač izvršio povredu prava i registriranog zaštićenog žiga Fasadex, a radi se o gotovo istovjetnom proizvodu.

 

"Prvostupanjski sud je pravilno odlučio kada je ocijenio prijedlog tužitelja osnovanim, koju ocjenu prihvaća i ovaj žalbeni sud imajući u vidu članak 53. Zakona o žigu (Narodne novine broj 78/99 i 127/99), kojim su određeni uvjeti za određivanje i vrstu privremene mjere, a nositelj žiga treba učiniti vjerojatnim da je njegovo pravo povrijeđeno ili da postoji opasnost od povrede zbog čega mu može nastati teško nadoknadiva šteta.

U konkretnom slučaju postoje uvjeti za određivanje privremene mjere budući da tuženik proizvodi i distribuira svoj proizvod pod nazivom Fasaden, koji je vrlo sličan tužiteljevom proizvodu, a koji je on zaštitio u registru žigova pod nazivom Fasadex, dok je Zavod za intelektualno vlasništvo rješenjem od 28. ožujka 2002. godine i 14. listopada 2002. tuženika odbio s prijavom za zaštitu žiga svoga proizvoda Fasaden, i to, baš radi sprječavanja zabune u gospodarskom prometu, jer se radi o istim i vrlo sličnim proizvodima (boje, lakovi i glazure).

Tuženik neosnovano u žalbi navodi da se privremenom mjerom ne može tuženiku zabraniti njegova djelatnost budući se zabrana iz privremene mjere odnosi na točno određeni proizvod tuženika, a ne na djelatnost tuženika kao takov. Kako tuženik i dalje proizvodi i distribuira svoj proizvod koji nije zaštićen žigom, a radi se o gotovo istom proizvodu tužitelja zbog čega tužitelju može nastati šteta smanjenjem prodaje proizvoda Fasadex, to je prvostupanjski sud pravilno odlučio kada je prihvatio prijedlog tužitelja i odredio privremenu mjeru sukladno odredbi članka 53. Zakona o žigu."

VTS RH, Pž-5917/03 od 9. prosinca 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr