Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99), članak 50.

 

- Žig: područje zaštite i način povrede prava g - 194/9 i 31/8

 

Zakon o žigu primjenjuje se na sve žigove registrirane ili prijavljene u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili koji su međunarodno registrirani s učinkom za Republiku Hrvatsku.

 

- Trgovačko društvo koje na pročelju svog poslovnog prostora koristi, bez odobrenja, zaštićeni žig čini povredu žiga neovlaštenom upotrebom.

 

"Predmet ovog spora je zaštita žiga KAPPA I ROBE DI KAPPA kojeg je nositelj prava B. T. S.A. Luxemburg.

Pri tome nije odlučno da li tuženik prodaje robu sa zaštićenim znakom i koliko dugo je prodaje. Odlučno je da li tuženik bez odobrenja tužitelja je koristio žig KAPPA i ROBE DI KAPPA u vrijeme podnošenja tužbe. Činjenica da je tuženik koristio gore navedeni žig utvrđena je iz fotografije pročelja poslovnog prostora tuženika, knjigovodstvene dokumentacije tuženika o nabavi robe sa spornim robnim znakovima iz inozemstva ili od društva J. Split. Pored toga tuženik u odgovoru na tužbu koju je dao u predmetu P-636/98 prije spajanja na P-2034/00 činjenicu korištenja znaka KAPPA i ROBE DI KAPPA ne osporava. Stoga je neosnovan žalbeni navod tuženika da sud prvog stupnja nije utvrdio tu činjenicu.

Što se pak tiče područja za koje vrijedi zaštita žiga vrijede odredbe članka 3. Zakona o žigu koje određuju (citat): Ovaj se Zakon primjenjuje na pojedinačne, zajedničke i jamstvene žigove koji su registrirani ili prijavljeni u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili su međunarodno registrirani s učinkom na Republiku Hrvatsku. Utvrđeno je, a što nije bilo ni sporno, da su predmetni žigovi zaštićeni i na područku Republike Hrvatske"

VTS RH, Pž-5384/02 od 30. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr