Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), članak 34.

 

- Žig: ovlasti nositelja prava i trajanje žiga - 193/9 i 30/8

 

- Nositelj žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom proizvoda za koje je priznat i isključivo pravo uporabe žiga.

 

- Nositelj žiga može zabraniti svim trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan sa znakom ili sličan znaku za proizvode iste ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat.

 

"Nositelj žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom proizvoda ili usluga za koje je priznat i isključivo pravo uporabe žiga. Nositelj žiga može zabraniti trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan sa znakom ili sličan znaku za proizvode ili usluge iste ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat.

Žig traje 10 godina računajući od datuma podnošenja prijave žiga. Žig se može obnavljati neograničeno puta pod uvjetom da nositelj žiga podnosi zahtjev za produženje valjanosti žiga i uplati odgovarajuću pristojbu i naknadu troškova postupka. Nositelj žiga može podnijeti tužbu zbog povrede žiga u roku od 3 godine od saznanja za povredu i počinitelja, a najkasnije 5 godina od izvršene povrede.

Predmet ovog spora je zaštita žiga KAPPA i ROBE DI KAPPA kojeg je nositelj prava B. T. S.A. Luxemburg.

Pri tome nije odlučno da li tuženik prodaje robu sa zaštićenim znakom i koliko dugo je prodaje. Odlučno je da li tuženik bez odobrenja tužitelja je koristio žig KAPPA i ROBE DI KAPPA u vrijeme podnošenja tužbe. Činjenica da je tuženik koristio gore navedeni žig utvrđena je iz fotografije pročelja poslovnog prostora tuženika, knjigovodstvene dokumentacije tuženika o nabavi robe sa spornim robnim znakovima iz inozemstva ili od društva J. d.d. S. Pored toga tuženik u odgovoru na tužbu koju je dao u predmetu P-636/98 prije spajanja na P-2034/00 činjenicu korištenja znaka KAPPA i ROBE DI KAPPA ne osporava. Stoga je neosnovan žalbeni navod tuženika da sud prvog stupnja nije utvrdio tu činjenicu."

VTS RH, Pž-5384/02 od 30. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr