Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 33. stavak 1.

 

- Žig: konkurencija ranije korištenog i kasnije zaštićenog znaka - 192/9 i 21/6

 

- Zaštićeni žig ne isključuje pravo drugih osoba da ga upotrebljavaju u gospodarskom prometu, ako nije originalno rješenje, te ako ne predstavlja novost na tržištu zbog ranije upotrebljavanosti.

 

"Prvostupanjski sud je pravilno odlučio kada je ocijenio zahtjev tužiteljice neosnovanim, koju ocjenu prihvaća i ovaj žalbeni sud, ali iz drugih razloga u odnosu na one navedene u pobijanoj presudi. Naime, ne može se prihvatiti obrazloženje suda da se stranke bave različitim djelatnostima, jer su djelatnosti obiju stranaka pored ostalih navedenih djelatnosti iz područja kozmetičkih usluga i proizvoda, pa da je stoga u smislu čl. 33. st. 1. Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93) zahtjev tužiteljice neosnovan.

Prema podacima u spisu lik ženske osobe s cvijećem u kosi i ruci, uokviren s dvostrukim krugom, kao tužiteljeičin zaštićeni robni žig tuženici koriste prilikom reklamiranja svojih usluga u raznim publikacijama od 1991. godine (strana 9. do 11. spisa), pa se prema tome drugotužena s tim znakom pojavila u Hrvatskoj prije nego što je tužiteljica stavila zahtjev za zaštitu žiga. Dakle, ovaj znak nije originalno rješenje tužiteljice, niti taj znak predstavlja novost na tržištu. Stoga činjenica da je tužiteljici priznato pravo na žig od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo nije odlučujuća. Navedeni znak je dugo u upotrebi prije nego je priznat tužiteljici rješenjem od 8. travnja 1997. godine, s pravom prvenstva od 28. X. 1993. godine. Prema tome tužiteljica nije zaštitila originalni znak, a sama zaštita nije od utjecaja, budući je znak bio u upotrebi, a u svrhu reklamiranja kozmetičkih proizvoda i usluga prije podnošenja prijave od strane tužiteljice Zavodu za intelektualno vlasništvo."

VTS RH, Pž-1133/99 od 15. lipnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr