Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92, 26/93 - pročišćeni tekst), članak 33. st. 1.

 

- Žig: isti žig za više različitih proizvoda - 191/9 i 20/6

 

- Za različite vrste proizvoda ili usluga različite osobe mogu koristiti isti žig ako taj, po prirodi stvari, ne može dovesti u zabludu kupce ili korisnike proizvoda.

 

- Žigom zaštićeni znak ne isključuje pravo druge osobe da u gospodarskom prometu upotrebljava isti ili slični znak za obilježavanje proizvopda ili usluga druge vrste.

 

"U dokaznom postupku prvostupanjski sud je proveo uvid u registracije tužitelja i tuženika te prijave i rješenja o stjecanju prava na žig. Tužitelju je rješenjem od 1. 08. 1997. godine priznato pravo na žig s grafizmom ATLAS iznad imena SEBASTIAN s pravom prvenstva od 23. 03. 1992. godine, a tuženiku rješenjem od 27. 11. 1990. godine s pravom prvenstva od 7. 06. 1990. godine. Prvostupanjski sud u obrazloženju konstatira, da je tuženik stekao prije pravo na robni žig, da je njegova zaštita ranija, a osim toga tužitelj je nositelj žiga za označavanje usluga, i to, iz razreda 35, 41 i 42 međunarodne tzv. Nicanske klasifikacije proizvoda i usluga za registraciju žigova, dok je tuženik nositelj žiga za označavanje proizvoda, i to, iz razreda 6, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 i 28. Prema odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), žigom zaštićeni znak ne isključuje pravo druge osobe da u gospodarskom promet upotrebljava isti ili sličan znak za obilježavanje robe odnosno usluga druge vrste, pa po ocjeni prvostupanjskog suda i jedna i druga strana upotrebljavaju ne identičan nego sličan znak, ali tuženik upotrebljava znak sličan tužiteljevom za obilježavanje svojih usluga svrstanih u druge razrede, pa iz tog razloga tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

Tužiteljevu žalbu odbio je VTS RH kao neosnovanu iz sljedećih razloga:

"Uvidom u izvod iz Hrvatskog glasnika intelektualnog vlasništva 4, 1997. 4, 1351 na 24 stranici spisa, te u rješenje Državnog zavoda za patente, prema kojem se dozvoljava upis u registar Državnog zavoda za patente žiga SEBASTIAN za tuženika (list spisa 128), razvidno je da su zaštićeni tim žigom sasvim različiti proizvodi prema Međunarodnoj klasifikaciji i da se niti u jednom broju i nazivu te klasifikacije ne poklapa zaštita žiga tužitelja i tuženika. Prema odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o industrijskom vlasništvu, žigom zaštićeni znak ne isključuje pravo druge osobe da u gospodarskom prometu upotrebljava isti ili sličan znak za obilježavanje robe odnosno usluga druge vrste. Tužitelj nije u tijeku postupka iznio činjenice i predložio dokaze prema kojima bi se utvrdila povreda odredbe čl. 33. st. 1., a prema navedenoj registraciji robnih žigova tužitelja i tuženika, ti proizvodi i usluge se razlikuju i niti u jednoj stavci se ne poklapaju niti se nalaze na popisu žigom zaštićenih roba i usluga."

VTS RH, Pž-4522/99 od 19. prosinca 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr