Zakon o industrijskom vlasništvu (NN RH br. 53/91, 19/92, 61/92 - do 2. travnja 1992. naziv ovog propisa bio je: Zakon o zaštiti izuma, teh

 

- Žig: mogući sastojci žiga - 187/9 i 127/1

 

- Zaštita žiga, koji se sastoji od slova ili kombinacije riječi ili slova, obu­hvaća te riječi, slova i kombinacije ispisane bilo kojim tipom slova, u bilo kojoj boji ili izražene na bilo koji drugi način.

 

"Prvostupanjski sud je pravilno primjenio odredbu čl. 31. Zakona o za­štiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja ("Službeni list SFRJ" br. 34/81, 9/90 i 20/90, te "Narodne novine" br. 53/91), prema kojoj odredbi ako se žig sastoji od slova ili kombinacije riječi ili slova, zaštita obuhvaća te riječi, slova i kombinacije ispisane bilo kojim tipom slova, u bilo kojoj boji, ili izražene na bilo koji drugi način. Nesporno je da tuži­telji upotrebljavaju kao svoj zaštićeni robni žig "ELLE cosmetique", koji je svojim grafizmom različit od grafizma koji upotrebljava tuženik na svo­jim proizvodima. Međutim, kao što je rečeno, zaštićeni žig obuhvaća naziv tj. riječi robnog žiga ispisane drugačijim tipom slova. Stoga ovaj sud u cije­losti prihvaća obrazloženje prvostupanjskog suda dano u odnosu na izrečenu zabranu tuženiku daljnje upotrebe naziva "ELLE", tim više što je među strankama nesporno da su obje registrirane za proizvodnju i promet kozme­tičkih proizvoda, pa bi upotreba naziva za proizvode "ELLE" mogla stvarati zabunu kod kupaca robe."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-291/93 od 14. travnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr