Zakon o žigu (Narodne novine br. 78/99 i 127/99), članak 26.

 

- Žig: procjena njegovih osobina - 186/9 i 29/8

 

- Nositelj žiga može zabraniti trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan ili sličan znaku za proizvode ili usluge iz te ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga rabiti za obilježavanje tih proizvoda ili usluga.

 

- Prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga sud mora posebno obratiti pozornost na postojanje identičnosti ili bitne sličnosti, sličnost se procjenjuje prema kriteriju prosječnog kupca i stupnju njegove pozornosti.

 

"U smislu čl. 26. st. 2. Zakona o žigu, (Narodne novine 78/99 i 127/99) nositelj žita može zabraniti trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan ili sličan znaku za proizvode ili usluge iz te ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga rabiti za obilježavanje tih proizvoda ili usluga, posebice, stavljati ga na proizvode ili njihovo pakovanje, nuditi usluge ili stavljati na tržište proizvode sa tim znakom ili skladištiti proizvode s tom namjerom, uvoziti ili izvoziti proizvode sa tim znakom, ili rabiti taj znak u trgovačkom imenu dopisivanju ili oglašavanju. Prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga sud mora posebno obratiti pozornost na postojanje identičnosti ili bitne sličnosti. Često povredu prava na žig predstavlja oponašanje tuđeg žiga, korištenjem znaka koji mu je sličan. Neovlašteni korisnik uporabom sličnog znaka stvara zabunu u gospodarskom prometu, a osobito dovodi u zabludu prosječnog potrošača što se tiče podrijetla, vrste kvalitete ili drugih svojstava robe odnosno usluga.

Djelo nepoštenog tržišnog natjecanja u smislu čl. 58. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 49/03 - proč. tekst, 96/03) također traži da je počinjena radnja mogla stvoriti zbrku na tržištu, a što ponovo dovodi do pojma prosječnog potrošača.

Sličnost ili razlika dva žiga, odnosno žiga i znaka, procjenjuje se prema kriteriju prosječnog kupca i stupnju njihove pozornosti.

Pogrešno se prvostupanjski sud upustio u ocjenjivanje postojanja povrede vlastitom ocjenom suprostavljenih znakova, budući da sudac ne može samostalno utvrditi mogućnost dovođenja javnosti u zabludu. Članak 6. st. 1. toč. 2. Zakona o žigu predviđa "misaonu reakciju javnosti" kao ključni kriterij za ocjenu sličnosti suprostavljenih znakova, koji podrazumijeva kako potrošače tako i druge sudionike u gospodarskom prometu.

Temeljno pravilo je da se pitanje sličnosti ocjenjuje prema sličnostima u zaštićenom žigu, te da se primjenjuju pravila ukupnog dojma prosječnog kupca, odnosno potrošača i to kad ovaj obrati osobitu pozornost sa namjerom da uoči tu razliku. Onda kada prosječni kupac ne mora obratiti osobitu pozornost da bi uočio razliku između naziva dva proizvoda, tada nije riječ o oponašanju znaka."

VTS RH, Pž-3402/03 od 03. veljače 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr