Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 44, 48, 50, 117. i 118.

 

- Zaštita prijavljenoga izuma i učinak prijave - 185/9 i 124/1

 

- Nositelj patenta stječe isključivo pravo korištenja izuma tek od priznanja i upisa priznatog prava u odgovarajući registar, time da ovo pravo vrijedi unatrag od dana podnošenja prijave. Od podnošenja uredne prijave pa do odluke Zavoda za patente, podnositelj prijave stječe privremena prava, a trećim osobama može zabraniti da se koriste izumom samo ako se u parnici utvrdi da se radi o izumu koji se može zaštiti patentom.

 

"Tužitelj u ovoj pravnoj stvari zahtijeva da se tuženicima zabrani dalj­nje raspolaganje idejnom i projektnom dokumentacijom toplinske stanice KTS-20 + PTW, tvrdeći da je dokumentacija tužiteljevo vlasništvo... Pre­ma odredbi čl. 117. Zakona o industrijskom vlasništvu, osoba koja povrijedi pravo iz prijavljenog ili zaštićenog izuma, odgovara za štetu po općim pravilima o naknadi štete. Osoba čije je pravo povrijeđeno može, osim naknade štete, tražiti da se osobi koja je njezino pravo povrijedila zabrani daljnje obavljanje radnje kojom se čini povreda te da se presuda kojom se utvrđuje povreda objavi o trošku tuženika (čl. 117. st. 1. i 2. cit. Zakona). Povredom prava kojima se štite izumi smatra se i svaka neovlaštena upotreba u proizvodnji i gospodarskom prometu zaštićenog izuma ili neovlašteno raspolaga­nje patentom (čl. 118. st. 1. Zakona).

U tijeku postupka tužitelj je jedino dokazao da je podnio prijavu Zavodu za patente, a provedenim vještačenjem nije za sada utvrđeno da bi se radilo o patentibilnom izumu. Prema mišljenju i nalazu vještaka moglo bi se eventualnu govoriti o tehničkom unapređenju, a ne o izumu koji bi se mogao štititi patentom.

Iz svega navedenog proizlazi, da su upravo postojali razlozi za prekid postupka (temeljem odredbe čl. 119. st. 2.t.) da se postupak prekine do odluke Zavoda o priznanju patenta. Naime, prema odredbi čl. 50. cit. Zakona nositelj patenta stječe pravo iz čl. 44. (isključivo pravo korištenja u proizvodnji zaštićenog izuma, pravo raspolaganja patentom itd.), tek od upisa priznatog prava u odgovarajući registar, time da ova prava važe od dana podnošenja uredne prijave. Dakle pogrešno tužitelj drži da je samim podnošenjem prijave stekao isključivo pravo raspolaganja idejnom i projektnom dokumentacijom toplinske stanice KTS-20 + PTW jer ovo pravo stječe tek priznanjem i upisom priznatog prava u odgovarajući registar, time da bi ta prava važila od dana podnošenja uredne prijave. Podnositelj uredne prijave patenta stječe privremeno pravo iz citiranog čl. 44. te čl. 48. Zakona o industrijskom vlasništvu, ali bi u tom slučaju, po nalaženju ovog suda,morao u tijeku postupka nedvojbeno dokazati, da se zaista radi o inovaciji koja će se zaštiti patentom.

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1961/93 od 10. kolovoza 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr