Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03), članak 185.

 

- Privremena mjera: pretpostavke za određivanje - 181/9 i 28/8

 

- Na prijedlog ovlaštene osobe koja učini vjerojatnim da je autorsko pravo povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede tih prava sud može odrediti privremenu mjeru da se zabrani nastavljanje radnji kojima se povređuju ta prava.

 

- Postoji vjerojatnost daljnje povrede tih prava kada je protivnik osiguranja emitirao najavu televizijskog reality showa naslovljavajući ga nazivom čiji je ovlaštenik predlagatelj osiguranja.

 

"Temeljem članka 185. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 16/03, dalje: ZAPSP-a), na prijedlog ovlaštene osobe - koja učini vjerojatnim da je pravo iz toga zakona povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede tih prava - sud može odrediti da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda tih prava ili da se zabrani nastavljanje radnji kojima se povređuju ta prava. Sud će biti dužan donijeti predloženu privremenu mjeru, ako druga strana na poziv suda, a po prijedlogu ovlaštene osobe ne doprinese odgovarajuću ispravu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da ne vrijeđa odnosno pravo. Postoji li opasnost da bi kasnije izvođenje dokaza o povredi prava iz ovog zakona moglo biti otežano ili onemogućeno, ili ako postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete ili da postoji opravdana opasnost da privremene mjere neće biti učinkovite, sud će odrediti takve mjere, a da o tome prethodno ne obavijesti drugu stranu.

Iz spisa, tj. iz obrazloženja rješenja proizlazi da je nesporno da su predlagatelji osiguranja ovlaštenici autorskih prava temeljem odredbi iz članka 12. stavak 2. ZAPSP-a, TV emisije - reality showa pod nazivom "B. B." od 16. rujna 1998. godine. To znači da su ovlaštene osobe za podnošenje prijedloga za određivanje privremene mjere u smislu članka 185. ZAPSP-a.

Nesporno je dalje da je protivnik osiguranja tijekom studenog i prosinca 2003. godine emitirao TV program naslovljavajući ga nazivom "B. B." i hrvatskim prijevodom "V. b.". Kako je temeljem članka 5. stavak 4. i 5. ZAPSP-a predmet autorskog prava autorsko djelo u cjelini, uključivo i naslov dijela, to je protivnik osiguranja povrijedio autorsko pravo predlagatelja osiguranja jer je neovlašteno iskoristio naslov reality showa "B. B." za naslov svog TV reality showa. Time je ispunjena i druga pretpostavka iz članka 185. ZAPSP-a za donošenje privremene mjere.

Predlagatelji su učinili vjerojatnim da postoji neposredna opasnost daljnje povrede prava, budući da je protivnik osiguranja 13. prosinca 2003. godine emitirao najavu televizijskog reality showa "B. B." i pozvao potencijalne natjecatelje na prijavu u TV show."

VTS RH, Pž-2478/04 od 21. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr