Zakon o autorskom pravu (NN 53/91 i 58/93), članak 99t. i Zakon o industrijskom vlasništvu (NN br. 53/91, 19/92 i 26/93), članak 118.

 

- Zaštita imena (naziva, "žiga") umjetničke grupe - 180/9 i 43/4

 

- Zaštita žiga (imena, odnosno naziva ili znaka) umjetničke grupe odnosi se na čitavu umjetničku grupu, ako u ispravi o zaštiti dotičnog imena nije naveden drugi nositelj prava na ime. Nije osnovan zahtjev punomoćnika grupe da se zabrani drugim članovima grupe korištenje znaka za izvođenje zabavne glazbe.

 

"Pogrešno je stajalište prvostupanjskog suda, da nije od značaja utvrđena činjenica da je tužitelj D.M. imao punomoć svih članova grupe koja je izdata kao vođi grupe, da poduzima sve radnje u ime grupe. Upravo ova utvrđena činjenica upućuje na to, da su tuženici kao umjetnička grupa ostvarivali svoja prava preko osobe koju su ovlastili članovi grupe (čl. 99. t Zakona o autorskom pravu NN br. 53/91 i 58/93). Umjetnička grupa, sastav, ansambl ostvaruje svoja prava kod suda i kod drugih organa preko osobe koju ovlaste članovi grupe putem punomoći, što u konkretnom slučaju znači da je tužitelj bio ovlašten na podnošenje prijave za zaštitu žiga kod bivšeg Saveznog zavoda za patente. Prema rješenju o usvajanju prijave proizlazi da se usvaja zahtjev za priznanje prava na robni uslužni kolektivni žig podnositelja D.M. za klasu 41 tj. za izvođenje zabavne glazbe. Po prirodi stvari tužitelj nije mogao iskorištavati zaštićeni znak pojedinačno odnosno sam osobno, već putem grupe koja je bila registrirana pod zaštićenim znakom "R...".

Kako iz navedenog proizlazi da je tužitelj kao voditelj grupe, menadžer kako je iskazao u svom iskazu, podnio prijavu u ime nositelja naziva, znaka "R..." članova ansambla, koji su nesporno upotrebljavali taj naziv već ranije na svojim nastupima proizlazi da nije bio osnovan zahtjev tužitelja za utvrđenjem da su tuženici kao članovi grupe "R..." povrijedili žig broj Ž-708/89 tako što su od mjeseca studenog 1990. koristili u gospodarstvenom prometu znak "R..." za izvođenje zabavne glazbe. Stoga je valjalo preinačiti prvostupanjsku presudu i odbiti tužitelja s tužbenim zahtjevom s navedenim utvrđenjem pa tako i zabranom tuženicima da upotrebljavaju znak "R..." kao svoj znak i svoje ime. Također je valjalo tužitelja odbiti sa zahtjevom da se unište reklamni materijali sa znakom "R..." i povuku iz prodaje svi nosači zvuka proizvedeni iza 1. studenog 1990. VTS RH, Pž-3658/95 od 20. ožujka 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr