Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 99e.

 

- Umjetnik izvođač: zaštita od samovlasnog repriziranja njegove izvedbe - 179/9 i 51/5

 

- Televizija nije ovlaštena reprizno emitirati izvedbu bez dozvole umjet­nika izvođača.

 

- Za svako reprizno emitiranje umjetnik izvođač ima pravo na naknadu, osim ako je ugovorom ustupio pravo neograničenog emitiranja bez na­knade.

 

"Imajući u vidu odredbe Zakona o autorskom pravu (čl. 99 a. i dalje), kao i odredbe sporazuma o snimanju i emitiranju izvedaba dramskih umjetni­ka izvođača, koji je bio na snazi u vrijeme repriznih emitiranja, koji u o­dredbi čl. 4. odnosno 6. upućuje da umjetnici izvođači imaju pravo na naknadu za reprizna emitiranja, na tuženiku je uistinu bio teret dokaza da priloži ugovor o snimanju serije "P", te u tom smislu predloži dokaze koji­ma bi pobio navode i dokaze tužitelja. Kako tuženik nije priložio do kraja postupka taj ugovor, time je propustio svoje obaveze i prema odredbi čl. 7 st. 2. odnosno čl. 219. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92), ali je prepustio sudu ocjenu izvedenih dokaza, prema koji­ma je utvrđeno da je tužbeni zahtjev u većem dijelu osnovan. Tuženik je predlagao ostale tipske ugovore koji nisu regulirali direktno odnose među strankama, nego neke druge poslove. Otuda u nedostatku konkretnog ugovora između tužitelja i tuženika za seriju "P", sudu je preostalo da zaštitu tužitelja ocjenjuje prema važećim odredbama Zakona o autorskom pravu u vrijeme reprize serije "P", kao i u vrijeme važenja sporazuma o snimanju i emitiranju izvedaba dramskih umjetnika izvodača iz prosinca 1995. godine koji je važio do kraja 1996. godine. Pri tome je sud imao u vidu i odredbe Zakona o autorskom pravu, o sadržaju prava umjetnika izvođača, odnosno prijenosu prava umjetnika izvođača iz tih odredaba, a osobito odredbe čl. 99e. st. 2. Proizlazi da je Zakon išao za tim da se preciziraju odnosi između umjetnika izvođača i korisnika izvedbe koji sni­ma i emitira izvedbu. Prema tome ispravno je sud postupio kada je primi­jenio odredbe Sporazuma o snimanju i emitiranju izvedaba dramskih u­mjetnika, koji je važio u 1996. godini kada je i provedeno reprizno emiti­ranje. Tuženik u žalbi navodi da sporazum koji je važio iz 1996. godine ne može derogirati ranije ugovore među strankama, ali pri tome zanemaruje u žalbi istaći da konkretan ugovor za seriju "P" nije priložen spisu, kao i to da je prije emitiranja serije došlo do promjene Zakona o autorskom pravu prema kojem su izričito priznata i prava umjetnika izvođača za razliku od ranijeg teksta zakona."

VTS RH Pž-1196/98 od 8. prosinca 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr