Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93 - ZAP), članak 99b. i 99r.

 

- Umjetnik izvođač: pojam umjetnika izvođača - 178/9 i 122/1

 

- Umjetnici izvođači jesu osobe, ali i umjetnički ansambli, koji na umjetnički način izvode glazbena i druga umjetnička djela. Ansambl zastupa osoba koju ovlaste članovi.

 

"Osnovano žalitelj ističe da nije raspravljen ni prigovor nedostatka ak­tivne legitimacije u ovoj pravnoj stvari. Naime, prema odredbi čl. 99.b Za­kona o autorskom pravu (Sl. l. SFRJ broj 19/78, 24/86 i 21/90) koji je pre­uzet kao republički zakon, umjetnici izvođači jesu osobe i umjetnički an­sambli koji na umjetnički način prikazuju glazbena i druga umjetnička dje­la. Umjetnički ansambl zastupa osoba, koju ovlaste članovi ansambla, a tu osobu može prema odredbi čl. 99r. cit. Zakona, na temelju punomoći, zastu­pati i organizacija umjetnika izvođača, u konkretnom slučaju to bi moglo biti Udruženje orkestralnih umjetnika Zagreb."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1151/93 od 15. lipnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr