Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99), članak 98.

 

- Naknada nematerijalne štete: određivanje visine pomoću tarifa - 177/9 i 27/8

 

- Ako nakladnik iskorištava autorsko djelo bez označavanja imena i prezimena autora, autor može zahtijevati naknadu nematerijalne štete.

 

- Pri odlučivanju o naknadi nematerijalne štete kod objave fotografije bez oznake autora sud može koristiti kao kriterij pregled autorskih naknada za djela fotografije i pregled autorskih naknada za korištenje djela fotografije.

 

"Među strankama nije sporno da je tužitelj autor fotografije "Tenk..." i "Proslava ..." te da je tuženik objavio navedene fotografije u knjizi "K." autora S. G., bez dozvole tužitelja i bez objave njegova imena, kao autora. Sporna je visina naknade nematerijalne štete zbog iskorištavanja autorskog djela bez dozvole i bez navođenja imena autora, čime je počinjena povreda moralnog prava autora.

U smislu članka 98. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91, 58/93, 9/99 - proč. tekst i 76/99), u slučaju povrede autorskog moralnog prava, može se dosuditi novčana naknada kao novčana satisfakcija. Visina takve novčane satisfakcije određuje se u skladu s općim pravilima obveznog prava o naknadi nematerijalne štete (članak 200. Zakona o obveznim odnosima). Pri tom se mogu koristiti i pregledi autorskih naknada što su ih izradile stručne komisije udruge autora koji sudu prilikom odlučivanja o visini naknade nematerijalne štete mogu poslužiti samo kao orijentir. Sud mora voditi računa i o značenju povrijeđenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom prirodom i društvenom svrhom.

Naknada nematerijalne štete nije inače naknada u punom smislu te riječi, već samo moguć način da se djelomično umanji nastala posljedica.

Ovaj sud, kao drugostupanjski, imajući sve navedene okolnosti u vidu, ocijenio je da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da je pravična novčana naknada za povredu tužiteljevog autorskog moralnog prava iznos od 5.465,58 kn, do kojeg iznosa je došao služeći se, samo kao orijentirom, Pregledom autorskih naknada za djela fotografije i pregledom autorskih naknada za korištenje djela fotografije koji u sebi sadrži i kriterije za utvrđivanje naknade zbog povrede moralnog autorskog prava."

VTS RH, Pž-593/03 od 02. prosinca 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr