Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93 - ZAP), članak 97.

 

- Privremene mjere u postupku zaštite autorskog prava - 172/9 i 64/3

 

- Na zahtjev osobe koja učini vjerojatnim da je njezinno autorsko pravo povrijeđeno sud može, i prije donošenja presude, narediti da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti ili da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskog prava.

 

"Prema odredbi čl. 97. Zakona o autorskom pravu (NN 53/91 i 58/93, dalje ZAP), na zahtjev tužitelja koji učini vjerojatnim da je njegovo autorsko pravo povrijeđeno, sud može i prije donošenja presude narediti da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti iii da se zabrani nastavljanje započetih radova, kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskoga prava. Po nalaženju ovoga suda tužitelj je učinio vjerojatnim da je njegovo autorsko pravo na iskorištavanje pojedinih autorskih doprinosa, djela, povrijeđeno, tako što je ta ista autorska djela tuženi objavio u svojem časopisu pod naslovom "Svijet". Naime, iz dokumentacije spisa proizlazi vjerojatnim da je upravo tužitelj imao isključivo pravo na iskorištavanje tih autorskih djela, doprinosa za časopis, što proizlazi iz izjava pojedinih autora. Tužitelj osnovano ističe da nije tražio izdavanje privremene mjere, kojom bi se tuženom zabranilo izdavanje časopisa pod naslovom "Svijet", već je privremenom mjerom tražena zabrana raspolaganja i rasporčavanja samo broja 2 magazina "Svijet" od 13. 5. 1994. pa za ovakvu privremenu mjeru nije bilo odlučno tko je nositelj prava na izdavanje časopisa pod naslovom "Svijet", već je bilo odlučno tko ima pravo na iskorištavanje autorskih djela, tj. doprinosa koji su objavljeni u časopisu broj 1 pod naslovom "Svijet". Kako je utvrdio ovaj sud tužitelj je učinio vjerojatnim da je imao ovlaštenje za iskorištavanje autorskih djela koja su bez autorova dopuštenja uvrštena od 13. 5. 1994. u tuženikov magazin."

VTS RH, Pž-2437/94 od 15. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr