Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - proč. tekst i 76/99), članak 95.

 

- Zaštita autorskog prava: aktivna legitimacija - 171/9 i 25/8

 

- Osoba koja nije dokazala da je autor ili nositelj prava na zaštićenom žigu nije aktivno legitimirana zahtijevati zaštitu autorskog prava u smislu članka 95. Zakona o autorskom pravu niti zaštitu prava na žigu.

 

"Na području autorskog prava, autor je osoba koja je stvorila autorsko djelo. Autorom djela se smatra osoba čije je ime na djelu označeno kao autor. Pravilno prvostupanjski sud u pobijanoj presudi navodi da činjenica da je tužitelj bio voditelj projekta, nije dokaz da je tužitelj i autor časopisa Stil života, tim više što su pored njega u ulogama glavnog i odgovornog urednika i zamjenice glavnog urednika, navedene druge osobe, a ne tužitelj.

Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštićen žig Stil života u korist treće osobe - V. l.

Iako je tužitelj pokrenuo postupak za poništenje žiga, sve do okončanja postupka po tom prijedlogu, nositeljem prava na naslov Stil života smatra se osoba koja je kao takva upisana u registar zaštićenih žigova.

Tužitelj do zaključenja glavne rasprave nije dokazao da je on autor ili nositelj prava na časopis Stil života, pa stoga nema pravo zahtijevati zaštitu tog prava, u smislu čl. 95. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 proč. tekst i 76/99)." VTS RH, Pž-1143/03 od 14. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr