Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - proč. tekst i 76/99), članak 95.

 

- Autorsko pravo - postojanje prava i utvrđivanje - 170/9 i 24/8

 

- Postojanje autorskog prava i utvrđivanje njegova ovlaštenika je prethodno pitanje u sporu radi zaštite prava, pa i radi dosuđivanja odštete .

 

- Zaštitu autorskih prava može osnovano tražiti osoba koja je dokazala da je autor ili koautor autorskog djela (scenarija).

 

- "Tužitelj u tužbi traži naknadu štete zbog povrede imovinskog autorskog prava.

Autorska imovinska prava su isključiva prava autora na iskorištavanje svojeg autorskog djela na bilo koji način, uz zakonom određene iznimke kao što su slučajevi osobne uporabe djela radi zadovoljavanja određenih javih interesa kao što su interesi nastave, razvitka znanosti i umjetnosti obavješćivanja javnosti i dr.

Neosnovano se tuženik poziva na čl. 47. st. 2. i 48. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99-proč. tekst i 76/99), budući da je tuženik objavio odlomke iz spornog scenarija prije nego što je tužitelj to djelo objavio i usprkos njegovom protivljenju.

Da li je tužitelj jedini autor scenarija ili njegov koautor nije potpuno utvrđeno u prvostupanjskom postupku. Naime, iz članka objavljenog od strane tuženika proizlazi da je tužitelj "ključna osoba tajnovitog autorskog tima" itd.

Iz preslike scenarija priloženog spisu tužitelj nije naveden kao autor scenarija, već je naveden da je izvršio izbor i redateljski posao.

Da li je tužitelj jedini nositelj autorskog imovinskog prava bitna je činjenica radi utvrđivanja visine naknade štete zbog povrede autorskog imovinskog prava."

VTS RH, Pž-5349/03 od 14. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr