Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 95.

- Autorsko djelo: tko odgovara za preradu i izdavanje - 168/9 i 48/5

- Za neovlaštenu preradu autorskog djela autoru odgovaraju prerađivač i nakladnik.

- Za povredu autorskog prava preradom, pored neovlaštenog preradivača odgovara i njegov izdavač. Za odgovornost u vezi povrede autorskog prava do­voljno je i postojanje nepažnje izdavača.

 

"Tužitelji su podnijeli žalbu protiv toč. V. izreke presude kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženika Ž. H. iz VG, te slično kao i tuženik Ž. Ž. navode, da sud u obrazloženju presude na strani 4. izričito navodi da su tuženici Ž. H. i Ž. Ž. povrijedili autorska prava tužitelja, kako imovinska tako i moralna, te da nije bilo razloga i bez argumenata oslobo­diti obveze Ž. H. Već iz citiranog iskaza Ž. H. proizlazi da je znao za autorsko djelo tužitelja D. Š. i da je upozorio tuženika Ž.Ž. da ne smije biti nikakvog ponavljanja tužiteljeve karte. Njegovo eventualno upozorenje, sa­mo govori o činjenici da je bio svjestan rizika izdavanja karte bez kontrole.

 

Tužiteljeva i tuženikova žalba djelomično su osnovane ... U zapisniku s ročišta od 2. lipnja 1994. Ž.H. izričito navodi da se njega može tretirati kao izdavača sporne karte koja se nalazi u spisu s kori­cama na kojima je označena firma "K". Ako već Ž.H. priznaje izričito da je izdavač, tada nije osnovana ocjena suda, da nije odgovoran za nastale po­vrede autorskog prava iz razloga što je upozorio Ž.Ž. da ne smije biti nika­kvog ponavljanja tužiteljeve karte prilikom izrade karte koju je radio Ž.Ž. Dovoljna je i nepažnja Ž.H. za odgovornost u svezi s nastalim povredama autorskih prava i prava izdavača, a tu nepažnju u biti potvrđuje i sam Ž.H. svojim iskazima, a to proizlazi iz ostalih provedenih dokaza.

 

Prema odredbama čl. 95. i 98. Zakona o autorskom pravu nije bilo upo­rišta za odbijanje tužbenog zahtjeva u odnosu na Ž.H. Nije se to moglo niti po zakonskim odredbama koje reguliraju izdavaštvo, od­nosno izdavačke ugovore. Na istu tu okolnost upućuju i tužitelji u svojoj žalbi, koja je usmjerena na toč. V. izreke presude, a u biti se odnosi i na toč. I. do III. izreke presude u kojima je trebalo odlučiti o solidarnoj odgo­vornosti tuženika Ž.Ž. i Ž.H. u odnosu na tužitelje. Ispravno tužitelji navode da je upozorenje Ž.H. u odnosu na Ž.Ž.a u biti potvrdna činjenica da je on bio svjestan rizika izdavanja karte bez kontrole, te da je trebao obustaviti izdavanje i stavljanje u promet te karte."

VTS RH, Pž-1194/98 od 10. studenog 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr