Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99, 127/99 i 67/01), članci 91. i 97.

 

- Privremena mjera - određivanje bez obavjesti protivnika osiguranja - 167/9 i 22/8

 

· Na prijedlog autora ili drugog nositelja autorskog prava koji učini vjerojatnim da je autorsko pravo povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede prava, sud može odrediti privremenu mjeru zabrane kazališne izvedbe u kojoj se neovlašteno koriste autorska glazbena djela.

 

· Sud je ovlašten odrediti privremenu mjeru i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete.

 

"Iz spisa, tj. iz obrazloženja rješenja proizlazi da je predmet osiguranja u konkretnom slučaju zaštita autorskog prava predlagatelja osiguranja, koje neovlašteno iskorištavaju protivnici osiguranja u kazališnoj predstavi K.S. te CD izdanje K.S. - M.R.. Predlagatelji osiguranja nisu dali odobrenje protivnicima osiguranja da se njihova djela koriste, osim toga, oni nisu u programu predstave niti spomenuti.

Članak 97. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" broj 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 i 67/01), u nastojanju da privremene mjere budu hitne i učinkovite, kako to zahtjeva Sporazum TRIPS-a (čl. 50) propisao je, da na prijedlog autora ili drugog nositelja autorskih prava, njihove udruge ili druge pravne osobe iz čl. 90. st. 2. Zakona o autorskom pravu kojim se učini vjerojatnim da je autorsko pravo povrijeđeno ili da postoji neposredna opasnost od povrede prava, sud može odrediti privremeno oduzimanje ili isključenje iz prometa predmeta, zabranu nastavljanja započetih radnji, a može i bez obavijesti druge strane donijeti privremenu mjeru u slučaju da postoji opasnost od nastanka teško nadoknadive štete.

U konkretnom slučaju pravilno je sud prvog stupnja primijenio odredbu čl. 97. Zakona o autorskom pravu, budući da je iz dokumentacije u spisu utvrdio vjerojatnost da je autorsko pravo predlagatelja osiguranja povrijeđeno.

Prema ocjeni ovog vijeća, pravilno je sud prvog stupnja detaljno analizirao dokumentaciju u spisu te je dao valjane razloge zbog kojih je zaključio da je prijedlog za određivanje privremene mjere osnovan.

Za svoje zaključke sud prvog stupnja je dao valjane razloge koje prihvaća i ovaj sud bez potrebe ponavljanja.

Budući da su predlagatelji osiguranja u prijedlogu istakli da se u predstavi K. S. koriste 54 glazbena djela, između ostalog, 24 neovlašteno prerađena glazbena djela, a da se pri tom autori nisu ni na koji način konzultirali, nisu dali odobrenje, a niti su u programu predstave navedeni, radi se o vrlo ozbiljnim povredama autorskih prava, a priroda povrede je takva da bi bez ove privremene mjere autorima nastala nenadoknadiva šteta."

VTS RH, Pž-3964/03 od 8. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr