Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 91.

 

- Naknada za javno izvođenje autorskog djela - 166/9 i 47/5

 

· Udruga (organizacija) autora ima pravo naplaćivati naknadu za autore onih djela koja se bez njezina odobrenja javno izvode u ugostiteljskim ob­jektima.

 

· Visina naknade određena je Pravilnikom o naknadama za javnu izvedbu djela.

 

"Prvostupanjskom presudom odlučeno je da tuženik isplati tužitelju iznos od 48.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 28. lipnja 1995. do isplate, te naknadi troškove postupka u iznosu od 7.315,00 kn. Sud je odlučio, da tuženiku pripada autorska naknada za izvedbu glazbe u "T" domu u iznosu od 2.400,00 kn, u restoranu "A" u prvom polugodištu 1995. u iznosu od 6.300,00 kn i za disco club "A" u prvom polugodištu 1995. u iznosu od 40.000,00 kn. Takvu odluku sud je donio, jer tuženik osim paušalnog protivljenja tužbenom zahtjevu u po­četku spora, nije podnio bilo kakve dokaze za manji prihod, odnosno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Tuženik je izjavio žalbu koja nije bila osnovana.

Uvidom u spisu utvrđeno je da je tužitelj priložio račun na iznos od 3.600,00 kn, račun na iznos od 6.300,00 kn, račun na iznos od 40.000,00 kn i opomenu za plaćanje autorske naknade od 14. srpnja 1995. godine. lako tuženik u prigovoru poriče u cijelosti tužbeni zahtjev, na ročištu 11. siječnja priznaje osnovanost ali poriče visinu tužbenog zahtjeva. Spisu je priložen i zapisnik o izvršenoj kontroli korištenja autorskih glazbenih djela bez odobrenja Hrvatskog društva skladatelja - u disco clubu "A", što pot­vrđuje da tužitelj provjerava stanje za korištenje autorskih glazbenih djela bez odobrenja tužitelja. Tužitelj kao organizacija autora ima pravo na na­knadu za autore djela, koja su se izvodila u objektu tuženika, i to u visini određenoj Pravilnikom o naknadama za javnu izvedbu djela i Tarifom tog Pravilnika, a sve temeljem odredbe čl. 91a. Zakona o autorskom pravu."

VTS RH Pž-1688/96 od 3. srpnja 1996.

 

Napomena: Sada su pitanja ostvarivanja autorskih i srodnih prava, pa tako i naknade za javno izvođenje djela, uređena odredbama članaka 154. do 170. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP).

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr