Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 70.

 

- Nakladnički ugovor: pravo autora kad nakladnik ne poštuje rok- 164/9 i 46/5

 

- Ako izdavač ne izda djelo u ugovorenom roku, autor ima pravo na na­knadu štete zbog neizvršenja ugovora, a osim toga autor ima pravo zadržati primljenu naknadu ili zahtijevati isplatu ugovorene naknade.

 

"Prema odredbi čl. 70. st. 3. Zakona o autorskom pravu ako izdavač ne izda djelo u ugovorenom roku, autor može zahtijevati raskid ugovora i tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora, a osim toga autor ima pra­vo zadržati primljenu naknadu odnosno tražiti isplatu ugovorene naknade. U tijeku postupka tuženik kao izdavač nije ni prigovorio ugovoru i obvezi da izda tužiteljevu knjigu X. U odredbi čl. 2. ugovo­ra o izdavanju (list 3 spisa) ugovorena je naklada od 1000 primjeraka, a prema odredbi čl. 3. istog ugovora utvrđuje se autorski honorar u iznosu od 8% od prodajne cijene knjige. Kako je izostalo izdavanje knjige, to je ispravno prvostupanjski sud odredio knjigovodstveno financijsko vještačenje glede troškova u svezi s izdavanjem knjige, cijene knjige, a time i naknade koju bi tuženik trebao isplatiti tužitelju.

Žalba tuženika i ne upušta se u odredbu čl. 70. st. 3. Zakona o autorskom pravu, koju ispravno citira obrazloženje prvostupanjske presude i koje upućuje na pravnu osnovanost naknade štete zbog neizvršenja ugovora. Tuženik u žalbi nastoji prikazati da knjiga nije izdana, pa ne može doći i do nikakvog obračuna, što uopće nije utemeljeno na navedenoj zakonskoj odredbi čl. 70. st. 3. Zakona o autorskom pravu. Na taj bi način, kako to prikazuje tuženik, svi izdavači mogli držati predane rukopise i ne izdavati iste, odnosno izdavati ih prema svojoj procjeni bez ikakve obaveze prema autorima i ugovorenim rokovima izdavanja."

VTS RH, Pž-219/98 od 28. travnja 1998.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr