Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 I 67/01), članak 55. st. 1. i 60.

 

- Autorski ugovor: pisani oblik - 160/9 i 21/8

· Autorski ugovor mora biti sklopljen u pisanu obliku.

· Autorski ugovor koji nije sklopljen u pisanu obliku nema pravni učinak, osim u dijelu u kojem su stranke izvršile usmeni autorski ugovor.

 

"U ovome predmetu radi se o sporu u vezi s fotografskim tužiteljičinim autorskim djelom koje je ona stvorila - snimila, kako ona navodi, po tuženikovoj narudžbi, a za potrebe promotivnog materijala - kataloga tvrtke J... sa sjedištem u Rijeci. To znači da je tužiteljica bila u poslovnom odnosu s tuženikom, ali za taj odnos nema autorskog ugovora koji je trebala sklopiti u pisanom obliku kako je to propisano odredbama članka 55. stavka 1. ZAP-a, a autorski ugovor koji nije sklopljen u pisanu obliku nema pravni učinak, ako zakonom nije drukčije određeno (članka 55. stavak 2. ZAP-a). Odredbama pak članka 56. ZAP-a propisan je obvezan sadržaj autorskog ugovora. Prethodno citirane i spomenute odredbe ZAP-a koristi svaki autor koji pažnjom dobrog, pa i prosječnog, gospodara raspolaže sa svojim autorskim djelom, jer su te odredbe propisane radi zaštite njegovih autorskih moralnih (osobnih) i imovinskih prava. Tužiteljica nije tako postupila i zato ne raspolaže sa sigurnim dokazima o tome što je s tuženikom usmeno dogovorila, koje je obveze preuzela i koja je prava stekla, pa zato nije moguće utvrditi, kako to pravilno zaključuje prvostupanjski sud, pobliže njezina prava ni obveze.

Po odredbama članka 60. ZAP-a, citat: Na autorske ugovore primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju obvezni odnosi, ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije određeno. Zato je, u ovome slučaju, prvostupanjski sud pravilno ocijenio da se može i treba u korist tužiteljice primijeniti članak 73. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01) (dalje: ZOO) po kojem, citat: Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisana forma smatrat će se pravovaljanim iako nije zaključen u toj formi ako su ugovorne strane izvršile, u cijelosti ili u pretežnom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja zbog kojeg je forma propisana očito ne proizlazi što drugo.

U području autorskog prava, po stavu ovoga suda, pisani oblik ugovora propisan je, između ostaloga, radi dokazivanja prava i obveza koje ugovorne strane s takvim ugovorom stječu odnosno preuzimaju. Ako pisan ugovor ne postoji, ugovorne strane usmenog ugovora mogu drugim sredstvima dokazivati postojanje ugovora i činjenicu da su ga izvršile u cijelosti ili u pretežnom dijelu i tada se i usmeni ugovor smatra pravovaljanim, dakle, obvezujućim za dužnika kao ugovornu stranu (čl. 73. ZOO-a u vezi s čl. 60. ZAP-a)."

VTS RH, Pž-6733/02 od 7. listopada 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr