Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93 - ZAP), članak 49.

 

- Autorsko djelo: objava izviješća o djelu ili sažetka djela - 157/9 i 39/4

· Dopušteno je, bez dozvole autora i bez plaćanja naknade za korištenje, objavljivanje izviješća o objavljenom književnom, umjetničkom ili znanstvenom djelu samo ako se sadržaj reproducira na originalan i skraćen način. Bez dozvole autora nije dopušteno objavljivanje sažetog oblika autorskog djela.

 

"Neosnovano tuženici tvrde da se radi o slučaju iz čl. 49 st. 1 točka 2. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93-ZAP) dakle, da se radi o objavljivanju izvještaja o objavljenom književnom, umjetničkom ili znanstvenom djelu, pa bi se bez dozvole autora i bez plaćanja naknade moglo objaviti takvo izvješće, te da je to pretpostavka ozbiljne kritike o pojedinim djelima. Međutim, očito je da je pogrešno pozivanje tuženika na citiranu odredbu s obzirom da iz dokumentacije u spisu, samog djela autorice dr. V.K.-B. te objavljenih podlistaka tuženika proizlazi da su tuženici objavili feljton, podlistak, kojim se prepričava sadržaj knjige tužiteljice, ali bez njezine dozvole. Ne radi se o izvještaju o objavljenom djelu te sažetom prikazu tog djela. Sami tuženici navode u podlistku da se radi o prikazu "sažetog sadržaja tog opsežnog djela". Odredba čl. 49 ZAP-a ne predviđa mogućnost da netko bez dozvole autora objavljuje njegovo djelo u sažetom obliku, već je moguće samo doslovno navođenje ulomaka, citata iz djela koje je već objavljeno i to u skladu s dobrim običajima i to u mjeri u kojoj je opravdano sa svrhom koja se ima postići.Također su neprihvatljive tvrdnje tuženika da tužiteljici nije učinjena nikakva šteta, jer da je o djelu pisano afirmativno i da se ustvari radi o promidžbi tužiteljičinog djela, jer sve to nisu razlozi da netko objavljuje tuđe autorsko djelo bez dozvole autora.

VTS RH Pž-2236/95 od 1. srpnja 1997. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr