Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93- ZAP), članak 31.

 

- Računalni program (softver): autor je tvorac programa - 156/9 i 35/4

 

· Autorskim djelom smatra se i računarski program (software). Autor, tvorac računarskog programa (software) ima isključivo autorsko-imovinsko pravo iskorištavanja toga djela.

 

"Prema odredbi čl. 31. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93, dalje: ZAP), samo autor ima isključivo pravo da svoje djelo objavi, reproducira ili umnoži, stavi u promet, prikaže, izvede, preradi ili ga u bilo kojem drugom obliku iskorištava, ako zakonom nije drugačije određeno. U konkretnom slučaju provedenim dokaznim postupkom očevidom, vještačenjem, na koji tuženici nisu stavili primjedbe utvrđeno je da se u ugostiteljskom objektu tuženika nalazi kompjuterski aparat automat pikado marke "New sports darts", koji predstavlja kopiju automata "Novomatic". Iz rasporeda indikatora na prednjoj ploči aparata svjetlosnih i zvučnih, te nedostataka naljepnice sa serijskim brojem, te oznake tvrtke "Novomatic" proizlazi, da se ne radi o originalnom automatu već o kopiji sastavljenoj od dijelova koji potječu od raznih proizvođača, pa je tako u konkretnom slučaju korišten i tužiteljski software u automatu. Prema odredbi čl. 3. st. 2. toč. 12. ZAP-a, autorskim djelom smatraju se i računarski programi, a prema odredbi čl. 21., 24. i 25. u svezi s čl. 82. st. 2. ZAP-a nositelji autorskog imovinskog prava mogu biti i pravne osobe, jer na računarskom programu stvorenom u okviru ugovora o djelu, nositelj autorskog imovinskog prava je naručitelj djela, osim ako ugovorom nije nešto drugačije određeno (čl. 24. st. 2. ZAP-a). Dakle u konkretnom slučaju upravo su tužitelji legitimirani da zahtijevaju zaštitu svog autorsko-imovinskog prava na računarskom programu na predmetnim automatima, a ovlašteni su i da zahtijevaju zaštitu zbog neovlaštenog raspolaganja žigom, ali i zbog oponašanja žiga, temeljem odredbe čl. 117. i 118. Zakona o industrijskom vlasništvu (NN 53/91, 19/92, 61/92 i 26/93, dalje: ZIV). Ovo pravo na zaštitu i podnošenje zahtjeva odnosi se na sve one koji bez dozvole nositelja autorskog prava iskorištavaju autorsko djelo, a pri tom je nebitno što u konkretnom slučaju tuženici nisu vlasnici predmetnog automata kojim je počinjena povreda autorskog prava već su ga samo iznajmili, jer kao što je rečeno, pravo na zaštitu autorskog djela je prema svim trećima, koji neovlašteno iskorištavaju tuđe autorsko djelo, javno bez dozvole autora odnosno u konkretnom slučaju nositelja autorsko-imovinskog prava na autorsko djelo računarski program."

VTS RH, Pž-1364/95 od 1. travnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr