Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93 - ZAP), čIanak 28. i 29.

 

- Moralno autorsko pravo: djelovanje erga omnes - 155/9 i 121/1

 

· Autorsko moralno pravo djeluje erga omnes (prema svima), pa ga može povrijediti svaka osoba koja javno iskorištava djelo bez oznake autora ili ga deformira, skraćuje ili na drugi način mijenja.

 

"Neosnovano žalitelj drži da nije počinio povredu tužiteljeva autorskog moralnog prava, već da je to učinila osoba koja je izradila za tuženika pred­metni prospekt, jer prema odredbi čl. 29. ZAP-a izdavač, prerađivač, obrađivač, prikazivač, prevoditelj i svatko drugi tko javno iskorištava autorsko djelo - dužni su pri svakom iskorištavanju djela označiti ime i prezime autora. Prema odredbi čl. 28. ZAP-a autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, te da se usprotivi svakom defor­miranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela. Kako je u konkretnom slu­čaju tuženik nesporno izdavač odnosno korisnik predmetnog prospekta u kojem je deformirano tužiteljevo autorsko djelo, to i tuženik prema citiranim odredbama odgovara autorima za povredu autorskog prava. Naime, autorsko moralno pravo djeluje erga omnes, dakle prema svima koji iskorištavaju autorsko djelo na način, da ga mijenjaju, deformiraju i slično. Stoga ne stoji tvrdnja žalitelja da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje te pogreš­no primijenio materijalno pravo."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-218/93 od 27. travnja 1993.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr