Zakon o autorskom pravu (NN RH br. 53/91 i 58/93), članak 28.

 

- Koautorsko djelo: povreda ne navođenjem svih koautora - 154/9 i 118/1

 

· Navođenje jednog koautora kao jedinog autora nekog autorskog djela predstavlja povredu moralnog prava nenavedenog koautora.

 

· Autorskim djelom smatra se i intelektualna tvorevina iz područja arhitekture (idejno rješenje za određeno naselje). Takvo autorsko djelo druga osoba može koristiti samo po dozvoli autora, a autor ima pravo na naknadu i pra­vo da bude označen kao tvorac djela.

 

"... prvostupanjski sud je pravilno primijenio Zakon o autorskom pravu (Službeni list broj 19/78, 24/86 i 21/90, te "Narodne novine" 53/91). Naime prema odredbi čl. 3. ZAP-a autorskim djelom smatra se tvorevina s područja arhitekture, u konkretnom slučaju radi se o idejnom rješenju za naselje "L...." u Splitu. Prema odredbi čl. 27. ZAP-a autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo po dozvoli autora, a za svako iskorištavanje autorskog djela od druge osobe autoru pripada naknada, ako ugovorom nije drugačije određeno. Prema odredbi čl. 28. autorska moralna prava čine pra­vo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela. Dakle, kako je drugotuženik kao izvodač radova koristio idejno rješenje tužitelja, to je neute­meljena tvrdnja da na strani drugotuženika nema odgovornosti za štetu zbog povrede autorskog prava. Također je netočna drugotuženikova teza da je bio ovlašten da koautora predmetne izvedbene dokumentacije navede drugu oso­bu samo iz razloga što je ta druga osoba učestvovala u dodatnoj ideji (onoj iz idejnog rješenja) u omjeru od 5 do 10%, a ne kako to netočno navodi ža­litelj 10 do 15%. Naime, u konkretnom slučaju ne radi se o koautorstvu, na način da nije moguće označiti tko je od autora sudjelovao u kom omje­ru, već upravo proizlazi da su tuženici povrijedili autorsko moralno pravo drugotužitelja time što su drugoj osobi pripisali kompletno autorstvo u izvedbenom projektu, dakle i u idejnom rješenju, iako je ta druga osoba učestvovala sa svojim idejnim rješenjima, odnosno projektima samo u omje­ru od 5 do 10% u odnosu na predmetno autorsko djelo." PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1195/92 od 22. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr