Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 28.

 

- Autorsko djelo: suština njegova nastanka i sadržaja i povreda uništenjem - 152/9 i 61/3

 

· Ideološki stav ni autora niti dojam trećih o autorskom djelu nema utjecaja na postojanje autorskog djela i na autorska prava njegova autora.

 

· Autorskim se djelom smatra intelektualna (duhovna) tvorevina s područja književnosti, znanosti i drugih područja stvaralaštva bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Umjetničko je djelo manifestacija jedinstvene jednokratne umjetnikove intuicije, pa se ne može protumačiti s intelektual-nog i ideološkog stajališta. Nasilnim rušenjem skulpture postavljene na trgu vrijeđa se autorova čast i ugled, tj. njegovo moralno autorsko pravo. Time su povrijeđena i autorova očinska prava (paternitetsko pravo).

 

"Prema čl. 3. Zakona o autorskom pravu (NN 53/91 i 58/93 dalje: ZAP) autorskim se djelom smatra tvorevina s područja književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva, djela s područja slikarstva, kiparstva itd, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, te materijal od kojeg su načinjena. U teoriji književnosti postoje cijele studije i svesci knjiga o tome, što je to umjetničko djelo i kako se ono tumači. Ne upuštajući se u teorije što je umjetničko djelo i kako se ono tumači, činjenica što je tadašnji predstavnik takve vlasti s ideoloških postavki protumačio umjetnikovo djelo, ne znači da to djelo upravo znači i simbolizira ono što je rečeno prilikom otvaranja spomenika, tj. predmetnoga djela na tadašnjem Trgu Veljka Vlahovića. Naprotiv, većina suvremenih teoretičara smatra da je umjetnost kao takva neprotuma­čiva s intelektualnog i ideološkog stajališta, pa je svaki pokušaj intelektualnog tumačenja promašaj, jer je umjetničko djelo manifes­tacija jedinstvene umjetnikove intuicije. To konkretno znači da tuženi neopravdano smatra da je čin uklanjanja spomenika Stablo bio opravdan, jer da on upravo simbolizira ono što je rečeno prilikom njegova otkrivanja godine 1981, (jedno djelo jest i umjetničko i omogućava različita tumačenja), a kao što je rečeno, jedan od najneprihvatljivijih tumačenja umjetničkog djela jest tumačenje s ideološkoga stajališta, kako je to učinjeno godine 1981. Osim toga, neporeciva je činjenica, da nadležni organi nisu dali dozvalu za uklanjanje spomenika Stablo uz mišljenje da je skulptura postavljena prema projektu o uređenju trga, kao adekvatan i suvremen znak u naznačenu prostoru, te da se radi o svojstvu spomenika kulture na osnovi oblikovno-estetskih kriterija. Nikakvog opravdanja nemaju tvrdnje prvotuženika o opravdanosti samo­inicijativnog uklanjanja spomenika s mjesta gdje je bio postavljen.

Prvostupanjski je sud pravilno primijenio i materijalno pravo i to odredbu čl. 28. ZAP-a, pravilno utvrdivši da se u konkretnome slučaju radi o povredi autorskoga moralnoga prava, jer se upravo nasilnim rušenjem djelo deformiralo i osakatilo, pa se tako vrijeda čast i ugled autora, dakle autorovo moralno pravo. Stoga nije u pravu žalitelj, kada navodi da sud nije dao valjano obrazloženje utvrdivši da se u konkretnome slučaju radi o povredi autorskog prava. Naime, i u slučaju kada autorsko djelo više nije u vlasništvu autora, autor ima pravo tražiti da djelo otkupi, da ono bude zaštićeno, te da ne bude izvrgnuto samovoljnom uklanjanju ili oštećenju (tzv. očinska prava)."

VTS RH, Pž-3460/94 od 15. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr