Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99), članak 28.

 

- Povreda časti i ugleda - 151/9 i 20/8

 

· Nakladnik koji je bez odobrenja autora objavio umjetničku sliku autora bez navođenja autora, te uz sakaćenje slike, povrijedio je čast i ugled autora slike.

 

"Utvrđeno je da su tuženi objavili u Hrvatskom leksikonu tužiteljevo autorsko djelo s područja umjetnosti - slikarstva bez odobrenja autora, bez označavanja imena autora, te odstranili dio slike. Dakle, postupili su suprotno odredbi čl. 28. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst, i 76/99 - dalje: ZAP) te počinili povredu autorskog moralnog prava tužitelja, pa je tužitelju istom pravomoćnom presudom utvrđena naknada štete u visini od 12.000,00 kn zbog povrede tužiteljeve časti i ugleda.

Prvostupanjski sud je proveo dokaz saslušanjem tužitelja i utvrdio da je postupanjem tuženika povrijeđena čast i ugled tužitelja, što je već i utvrđeno pravomoćnom presudom, te s obzirom na pretrpljene duševne boli utvrđen je daljnji iznos naknade od 8.000,00 kn što ukupno iznosi 20.000,00 kn. Sigurno je da se tužitelj osjećao povrijeđenim neobjavljivanjem njega kao autora slike u leksikonu kao i sakaćenjem njegova autorska djela, dok su na istoj stranici Hrvatskog leksikona objavljene fotografije drugih autora uz označavanje njihova imena i zbog takvog postupanja tuženih logično je da je tužitelj imao osjećaj omalovažavanja."

VTS RH, Pž-3687/01 od 25. veljače 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr