Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99), članak 28.

 

- Povreda prava na cjelovitost autorskog djela - 150/9 i 18/8

 

· Pravo na poštivanje cjelovitosti djela je pravo autora da se usprotivi značajnijoj izmjeni njegova djela bez njegova odobrenja.

 

· Projekt zgrade arhitekture - poslovnog objekta, koji sadrži elemente izvornosti i stvaralaštva smatra se autorskim djelom, a obavljanjem radova na zgradi kojima se mijenja vanjski izgled zgrade bez pristanka autora projekta čini se povreda prava na poštivanje cjelovitosti djela.

 

"Pravo na poštivanje cjelovitosti (integriteta) djela je pravo autora da se usprotivi značajnijoj izmjeni njegova djela bez njegova odobrenja.

Djelom se u smislu građanskog prava smatra rezultat čovječjeg rada. Intelektualnom tvorevinom se može smatrati samo ona tvorevina čovječjeg duha kojom se ostvaruje nešto novo bilo na području tehničkog razvitka, bilo na književnom, znanstvenom i umjetničkom području. Intelektualnom se tvorevinom može dakle nazivati samo ono djelo što je rezultat intelektualnog, stvaralačkog (kreativnog) rada. Kao djelo likovnih umjetnosti navode se osobito djela crtanja, slikarska, raznih tehnika grafike, kiparstva kao i arhitekture. Djela arhitekture su sve građevine i slične konstrukcije što sadržavaju elemente izvornosti i stvaralaštva. U Bernskoj konvenciji i Zakonu o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst i 76/99) planovi, skice i modeli što se odnose na arhitekturu također predstavljaju autorska djela.

U konkretnom slučaju tužitelj je autor projekta zgrade - poslovnog objekta u Savskoj cesti 66. Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio na temelju provedenih dokaza da je tužiteljevo djelo sadržavalo elemente izvornosti i stvaralaštva, te se kao takvo smatra autorskim djelom. Takvim ga je smatrao i sam tuženik jer je na ročištu održanom 21. prosinca 2000. godine priznao autorstvo tužitelja.

Kako je nesporno da je tuženik izvršio određene radove na zgradi izbijanje otvora i ugradnja 6 novih prozora bez pristanka tužitelja, time je počinio povredu moralnog prava tužitelja kao autora - pravo na poštivanje cjelovitosti djela."

VTS RH, Pž-1181/03 od 29. listopada 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr