Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst), članak 28.

 

- Sadržaj autorskog moralnog prava - 149/9 i 18/6

 

· Autorska moralna prava obuhvaćaju pravo autora na objavu djela, pravo na priznanje autorstva, pravo na poštivanje cjelovitosti (integritet) djela, te pravo na čast i ugled autora.

 

"U odnosu na autorska moralna prava navodimo da ova prava u ovom konkretnom predmetu obuhvaćaju pravo tužitelja kao autora na objavu djela, pravo na priznanje autorstva, pravo na poštivanje cjelovitosti djela i pravo na čast i ugled autora. Iz provedenog dokaznog postupka proizlazi da je tuženik objavio autorsko djelo tužitelja kao autora bez njegove suglasnosti, da je djelo objavljeno bez javne oznake autora, da je pri tome povrijeđena cjelovitost djela, te je objavljeno djelo uz određen sadržaj i u listu s čijom se uređivačkom politikom ne slaže tužitelj kao autor i hrvatski branitelj. Tužitelj izričito navodi da ne želi da njegovo djelo bude objavljeno u listu "Feral Tribune" i da njegovo djelo u tom listu prepoznaju njegovi prijatelji, a što je učinjeno i čime je povrijeđena njegova čast i ugled.

Polazeći od značaja povrijeđenoga dobra i cilja kome služi naknada, te od sadržaja dva iskaza tužitelja data u tijeku prvostupanjskog postupka u odnosu na uređivačku koncepciju lista u kojem je objavljeno njegovo djelo bez njegove suglasnosti i deformirano, sud ocjenjuje da tužitelju kao autoru u ovome predmetu treba priznati povredu časti i ugleda. Kako je prvostupanjski sud računski ispravno odredio naknadu neimovinske štete za povredu paterniteta, odnosno izostanka objave imena autora, te objavu djela bez suglasnosti autora, a u ukupnom iznosu od 279,36 kn, ovaj sud ocjenjuje da je trebalo priznati autoru i za povredu časti i ugleda iznos od 5.000,00 kn, što ukupno čini iznos od 5.279,36 kn. Ocjena časti i ugleda je krajnje individualna u kategoriji povrede autorskih moralnih prava, jer za jednoga autora nije povreda časti i ugleda ono što je za drugoga autora osobito uvredljivo, a tužitelj je kao autor u dva svoja iskaza nedvojbeno i jasno očitovao tu uvredljivost u odnosu na uređivačku koncepciju lista u kojem je objavljeno njegovo autorsko djelo bez njegova pristanka i još k tome deformirano."

VTS RH, Pž-5467/99 od 16. lipnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr