Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst), članak 28.

 

- Granica dopustivost mijenjanja autorskog djela - 148/9 i 17/6

· Nije dopušteno bez odobrenja autora preveliko smanjivanje ilustracije na način da istoj bude narušena ljepota i sklad crteža.

· Autor ima pravo suprotstaviti se prevelikom smanjivanju ilustracije na etiketi.

 

"Uvidom u nalaz i mišljenje vještaka D. T. (list 45. spisa), razvidno je da se etiketa sastoji od dvije autorske cjeline, od dizajna etikete i ilustracije, te da se kod grupe etiketa koje je napravio tuženik radi samo o autorskom radu dizajna etiketa, a ne i o autorskom radu ilustracije. Autor ilustracije je tužitelj D. K. Nadalje se u nalazu i mišljenju navodi, da je uslijed prevelikog smanjenja ilustracije, ilustracija izgubila na vrijednosti i da je deformirana. Prvostupanjski sud je pregledno obrazložio nalaz i mišljenje vještaka i priložene isprave, iz kojih proizlazi da je osnovan tužbeni zahtjev glede utvrđivanja povrede autorskih imovinskih i moralnih prava od strane tuženika. Kako u žalbi, tako i tijekom postupka tuženik nije uspio dovesti u pravnu i činjeničnu dvojbu konstataciju suda glede povrede autorskih imovinskih i autorskih moralnih prava tužitelja. Ispravno je prvostupanjski sud citirao i odredbe čl. 96. i 98. Zakona o autorskom pravu (Narodnenovine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst) o zabrani daljnje povrede autorskog prava od strane tuženika. Ispravno je prvostupanjski sud odlučio i o objavi izreke presude u cilju određene satisfakcije za povredu moralnih prava tužitelja. Kako žalba te dijelove izreke presude samo načelno pobija, to se tuženik upućuje na obrazloženje prvostupanjske presude, koje i ovaj sud prihvaća, te ga nije potrebno dalje ponavljati. U odnosu na iskaze svjedoka, prvostupanjski sud je obrazložio te iskaze i dao ocjenu istih, pa nisu osnovani žalbeni navodi da se sud nije upustio u ocjenu tih iskaza."

VTS RH, Pž-705/99 od 18. travnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr