Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93), članak 28.

- Autorska prava: pravo autora protiviti se promjeni djela - 147/9 i 41/5

· Nije dopušteno korištenje au­torskog djela na bilo koji način bez odobrenja autora: znaka - logotipa. Autor ima pravo usprotiviti se svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju njegovog djela.

"Nakon uvida u kopiju znaka HRT-a, kopije stranica časopisa ... priloženih spisu, u ugovor od 15. II. 1994., u kopije stranica lista... priložene spisu, izvod iz registra od 2. siječnja 1991., i ugovor o cesiji bez datuma, prvostupanjski sud je odlučio da je tužbeni zahtjev djelomično osnovan. Sud je ocijenio da je B. Lj. jedini autor spornog znaka. Kako je autor prenio svoje pravo na ... d.o.o. Zagreb, to je imo­vinski zahtjev zbog pomanjkanja aktivne legitimacije neosnovan.

Prema ocjeni prvostupanjskog suda iako su se u javnosti vodile mnoge polemike oko tužiteljevog "prava na kvadratiće", sud je mišljenja da je tužiteljevo autorsko djelo originalna umjetnička tvorevina rastera državnog grba kroz primjenu dva izmjenična, dijagonalna postavljena kvadrata i to baš u slovu "T" kao distinktivan element logotipa HRT. Usporedujući znak ... sa znakom ... sud je utvrdio da je tuženik deformirao bitan distinktivni element logotipa nacionalne televizijske kuće, čiji je autor tužitelj. Na temelju toga sud ocjenjuje da je povrijeđeno autorovo moralno pravo i autor ima pravo usprotiviti se deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjaju njegovoga di­jela u svezi s čl. 28. Zakona o autorskom pravu. Daljnje obrazloženje suda odnosi sena primjenu odredbi čl. 95. i 98. Zakona o autorskom pravu koje uređuju zaštitu nositelja autorskih prava.

Protiv prvostupanjske presude tuženik je podnio žalbu iz svih zakonskih razloga po čl. 353. st. 1. ZPP-a... Ispitujući prvostupanjsku presudu u granicama tuženikovih žalbenih razloga, ovaj sud je utvrdio da je djelomično osnovana, i to samo glede visine naknade za povredu autorskih moralnih prava...

VTS RH, Pž-3466/98 od 10. studenog 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr