Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93- ZAP), članak 27. i 62.

 

- Autorsko djelo: objava bez nakladničkog ugovora - 146/9 i 120/1

· Druga osoba može iskorištavati autorsko djelo samo na temelju suglasnosti autora.

 

"Prema odredbi čl. 27. st. 3. Zakona o autorskom pravu (NN 53/91) autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo po dozvoli autora. Ako je tuženik, kao izvodač, onaj koji ostvaruje činjenicu stavljanja u promet, dakle, iskorištava autorsko djelo, a tužitelj je naznačen na tom autorskom djelu kao autor, to je tuženik bio dužan upravo od autora dobiti dozvolu za iskorištavanje djela, a nije mogao takvu dozvolu dobiti posredstvom drugih osoba. Prema odredbi čl. 62. ZAP-a izdavačkim ugovorom autor prenosi na izdavača pravo objavljivanja autorskog djela tiskanjem odnosno umnažažanjem, a kako je u konkretnom slučaju nesporno da tuženik nije sklopio ovakav ugovor s tužiteljem kao jednim od autora, to proizlazi da je povrijedio autorsko imovinsko pravo tužitelja, pa je slijedom toga dužan i platiti tužitelju naknadu imovinske štete, odnosno, naknadu za iskorištavanje predmetnog autorskog djela."

privredni sud

HRVATSKE, Pž-3229/92 od 9. veljače 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr