Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 27.

 

- Naknada štete zbog povrede autorskih prava - 143/9 i 38/4

 

· Autor ima pravo na novčanu naknadu za svako javno iskorištavanje njegova autorskog djela. Nakladnika ne ispričava neznanje o ulozi autora, jer on mora znati da ne može iskorištavati tuđe autorsko djelo bez dozvole autora i bez objave imena autora, te bez novčane naknade za iskorištavanje.

 

"Neosnovano tuženik pobija prvostupanjsku presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer između stranaka i nema spora o relevantnim činjenicama za presuđenje. Naime, tuženik ni u žalbi ne osporava činjenicu da je upotrijebio tužiteljeve slajdove za fotografije koje su objavljene u njegovoj publikaciji, ali smatra da nije dužan naknaditi tužitelju utuženi iznos stoga što je predmetne negative dobio od "C. L.", pa mu nije bilo poznato da su te fotografije tužiteljevo autorsko djelo. Međutim, ovaj prigovor tuženika ne bi stajao, jer kao što je rečeno, autorska prava djeluju prema svima, a prema odredbi čl. 29. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91 i 58/93 - ZAP), izdavač, prerađivač, obrađivač itd. te svatko drugi tko javno iskorištava autorsko djelo dužan je pri svakom iskorištavanju djela označiti ime i prezime autora djela, te za svako iskorištavanje autorskog djela od druge osobe autoru pripada naknada (čl. 27. st. 4. ZAP-a). Prema tome, tuženika ne ispričava ni neznanje, jer tuženik kao izdavač mora znati da ne može upotrebljavati tuđa autorska djela bez dozvole autora i bez objave imena autora, pa slijedom toga i bez naknade autoru za iskorištavanje djela."

VTS RH, Pž-2292/95 od 9. siječnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr