Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 i 67/01), članak 27.

 

- Autorsko djelo: granice dopustivosti mijenjanja - 141/9 i 17/8

· Autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast i ugled.

· Autor se ne može usprotiviti neznatnim izmjenama znaka, a uporaba autorovog djela od strane parlamentarne stranke ne nanosi štetu autorovom ugledu i časti.

 

"Prvostupanjski sud je također osnovano odbio dio tužiteljeva tužbenog zahtjeva koji je usmjeren na zabranu tuženiku da koristi predmetni znak i na uklanjanje iz javnosti i svih obilježja stranke koja sadrže tužiteljev znak (natpisne ploče, zastave i dr.) o svom trošku... Kada autor jednom odobri nekome da koristi njegovo djelo on ne može naknadno povući to svoje odobrenje bez važnih razloga koji su propisani u čl. 27. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99, proč. tekst, 76/99, 127/99, 67/01), a koji glasi: Autorska moralna prava čine: pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled. Po ocjeni ovoga suda, pravilno je prvostupanjski sud utvrdio i ocijenio da neznatne izmjene znaka, koje je izvršio tuženik, ne mogu biti razlogom za zabranu da on koristi taj znak. Isto tako, ničim nije dokazano da bi tuženik pri uporabi znaka vrijeđao tužiteljevu čast i ugled. Naime, tuženik je respektabilna parlamentarna stranka pa nema nikakva dokaza ni indicija da bi on uporabom tako lijepog znaka, tužiteljevog autorskog djela, nanosio bilo kakovu štetu autorovu ugledu ni njegovoj časti. Dapače, po ocjeni ovoga suda, uporaba toga znaka može samo povećavati autorov ugled i osobnu čast. Na to nema utjecaja tužiteljevo mišljenje o različitim moralnim, političkim i inim stavovima i različitom ponašanju njega samoga i pojedinaca iz odnosne političke stranke - tuženika. Znak koristi tužena stranka, a ne pojedinci u toj stranci, koje tužitelj osobno osuđuje, a što nije u vezi s predmetnim autorskim pravom, odnosno sporom. Zato se osnovano prvostupanjski sud nije osvrtao na tužiteljeve navode koji nisu u izravnoj vezi s predmetom ovog autorskog spora, a što prihvaća i ovaj sud."

VTS RH, Pž-5739/02 od 16. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr