Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst), članak 27.

 

- Autorsko moralno (osobno) pravo: sadržaj - 138/9 i 16/6

 

· Autorska moralna prava obuhvaćaju pravo autora da bude označen kao autor djela, pravo usprotiviti se svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela, kao i pravo autora usprotiviti se svakoj uporabi djela koja bi vrijeđala njegovu čast i ugled.

 

"Prema odredbi čl. 51. st. 1. Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93 i 9/99 - pročišćeni tekst), pravo autora na iskorištavanje djela može se u cijelosti ili djelomice, uz naknadu ili bez naknade, prenositi na pojedince ili pravne osobe za trajanja autorskog prava ili za određeno vrijeme, što je autor djela i prenio na tužitelja prema navedenom ugovoru. Tužitelj je priložio album iz kojeg proizlazi autorstvo odnosno kopirajt Roberta Cantienia G.m.b.H. i ekspertizu Bozzinija Gianfranca iz Milana, te dr. Hertera Steinackera Lauthenbacha iz Frankfurta na Maini. Nasuprot takvom dokazivanju autorstva tužitelja odnosno nositelja autorskih prava, tuženik nije priložio nikakve dokaze o autorstvu na fotografijama u 3D tehnici koje je nudio prema svome katalogu, s time da su označene fotografije po sadržaju, samo sa slabijom kvalitetom, iste kao i u katalogu tužitelja. Stoga je prvostupanjski sud i ocijenio tužbeni zahtjev osnovanim u dijelu kako je to odlučeno prvostupanjskom presudom. Tužitelj navedene fotografije u 3D tehnici naziva krivotvorinama, pa u biti nije autor tih krivotvorina koje su rađene po njegovom katalogu, a kako je to prvostupanjski sud i odlučio u odbijajućem dijelu presude. Prema odredbi čl. 27. ZAP-a, autorska moralna prava čine pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i prava autora da se usprotivi svakoj uporabi djela koja bi vrijeđala njegovu čast i ugled, pa autor ima pravo na zaštitu svoga djela u tim prema tužitelju krivotvorinama isto kao da je reproducirano ili umnožavano i stavljano u promet njegovo originalno djelo bez njegove suglasnosti, odnosno davanja prava na iskorištavanje djela prema odredbi čl. 26. ZAP-a. U odnosu na žalbene navode kojima se upućuje na primjenu Bernske konvencije, treba imati i u vidu odredbu čl. 2. st. 3. ZAP-a, prema kojoj strani autori uživaju zaštitu ne samo prema međunarodnim ugovorima nego i na temelju stvarne uzajamnosti koja bez dvojbe postoji između Republike Hrvatske i Njemačke.

Prema priloženom albumu tužitelja razvidno je tko je autor odnosno nositelj autorskih prava, a prema priloženim slikama koje je tuženik protivnik osiguranja nudio dalje na prodaju nema nikakve oznake niti autorstva niti nositelja autorskih prava. Uz ostale navedene razloge i to upućuje na nedostatak činjenica i dokaza kojima bi tuženik štitio svoje postupanje u stavljanju u promet slika u 3D tehnici koje predstavljaju krivotvorine autorskih djela tužitelja."
VTS RH, Pž-703/01 od 24. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr