Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99. pročišćeni tekst)Članci 25. i 26.

- Autorska moralna prava: neprenosivost i naknada zbog povrede - 137/9 i 15/6

· Autorska moralna prava su neprenosiva. Prenosiva su samo autorska imovinska prava.

· Proizvođač fonograma nema pravo na naknadu zbog povrede autorskih moralnih prava.

 

"Tužitelj - proizvođač i producent kaseta (Zakon o autorskom pravu, Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 proč. tekst) može imati samo prava koja može stjecati proizvođač fonograma, a ne moralna prava koja stječe autor i koja su u pravilu neprenosiva. Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela, i ta su prava prenosiva (čl. 26. Zakona o autorskom pravu).

Glede prijenosa određenih prava na koja se poziva tužitelj, kao dokaz jedino je priložen ugovor o izvođačkom honoraru (list 7. spisa), a u kojem ugovoru nema nikakvog uporišta tvrdnja tužitelja o prijenosu bilo kakvih autorskih moralnih, pa čak i imovinskih prava na tužitelja za autorska djela sadržana na piratskim kasetama. Sud prema odredbi čl. 186. st. 3. ZPP-a nije vezan za pravnu osnovu koju je tužitelj naveo, ali za naknadu imovinske štete tužitelj uistinu nije naveo nikakve dokaze niti je specificirao iz čega bi se sastojala imovinska šteta, a za moralnu uistinu nema uporišta, kako po obrazloženju tužbe tako i u dokazima koji su provedeni u tijeku postupka. Osim toga, tužitelj se nije odazvao urednom pozivu za rasprave zakazane 4. svibnja i 3. lipnja 1999. godine, pa i time nije udovoljio svojim obavezama i dužnostima, da iznese činjenice i predloži dokaze kojima će utemeljiti svoj zahtjev."
VTS RH, Pž-3811/99 od 5. listopada 1999.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr