Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst), članak 26.

 

- Nositelj autorsko-pravnih ovlasti - 136/9 i 15/8

 

· Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorskopravne ovlasti koje se po zakonu mogu prenositi.

 

· Autor - koji je prenio na drugu osobu usmenom suglasnošću pravo izvedbe svoje skladbe, a koji je prijenos druga osoba prihvatila i realizirala - ne može osnovano tražiti naknadu štete od osobe koja je ovlašteno autorovu skladbu uvrstila u svoj album.

 

"U točki pak 4. izreke tužitelju je dosuđen iznos od 35.000,00 kn koji bi mu trebali platiti tuženici od 1.-5. na ime naknade štete za neovlaštenu uporabu tužiteljevog autorskog djela, skladbe Upregnite u fijaker vrance na nosaču zvuka "VRANAC", s obrazloženjem (str. 5. st. 3, drugi dio rečenice) koje glasi: ... s druge strane ovaj sud je ocijenio da tužitelj satisfakciju može dobiti i kroz naknadu od 35.000,00 kn, jer je po ocjeni ovoga suda upravo ta svota dovoljna kao naknada kako za povredu autorskog prava tužitelja tako i za buduće tantijeme koje će prispjeti izvođačima, te je odlučeno kao u toč. 2.-4. izreke. Taj dio presude ovaj sud je preinačio i odbio tužiteljev tužbeni zahtjev, djelomično uvaživši tuženikovu žalbu. To zbog toga što je tužitelj dao navedenim tuženicima usmenu suglasnost za izvedbu i korištenje te skladbe pa se ima smatrati da su je oni ovlašteno uvrstili u svoj album (nosač zvuka) "VRANAC". Dakle, u ponašanju tuženika nisu dokazani elementi protupravnosti koji bi davali tužitelju pravo na naknadu štete. Na ročištu 23.12.1998. tužiteljev zastupnik je izjavio da je bit tužbe u zaštiti tužiteljevih autorskih prava, a ne zahtjev za naknadu štete, a na listu 85. tužitelj je osobno izjavio da je Festival Požega 95. vlasnik snimke pjesme Upregnite u fijaker vrance, a da je njegovo pravo da ustupi snimke dalje. To je potvrdio i umjetnički direktor festivala (list 92. spisa). Zato je osnovana tuženikova žalba u tome dijelu."
VTS RH, Pž-2486/02 od 17. lipnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr