Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 23.

 

- Što jest, a što nije autorsko djelo nastalo u radnom odnosu - 133/9 i 62/3

· Zaposlenik koji u izvršavanju svojih radnih obveza izradi stručni izvještaj, referat, službeni akt ili sličan rad ne stječe autorsko pravo na tim radovima. Međutim, idejno rješenje izmjene tvrtke poslodavca jest autorsko djelo.

 

"Tuženik se neosnovano poziva na odredbu čl. 23. Zakona o autorskom pravu (NN 53/91 i 58/93, dalje: ZAP), jer se ova odredba ne može primijeniti u konkretnome slučaju. Naime, prema citiranoj odredbi, ako radnik u radnom odnosu pravnoj osobi (odnosno kod poslodavca), u izvršavanju svojih radnih obveza izradi stručni izvještaj, referat, službeni akt ili sličan rad, ne stječe nikakva autorska prava na tim radovima. Međutim, u konkretnom slučaju radi se o autorskom djelu iz područja grafičkog dizajna, idejnom rješenju logotipa izmjene tvrtke tuženog, koje djelo, tj. rad se ne može podvesti u redovno obavljanje radnih obveza (čl. 3. st. 2. toč. 8. ZAP-a). Također tuženi neosnovano tvrdi da je tužiteljev rad rezultat timskog rada, jer ovu svoju tvrdnju nije ničim potkrijepio u tijeku postupka, a iz iskaza svjedoka T. Š. također proizlazi da je na dizajnu tvrtke tuženog najviše radio tužitelj, samo je mišljenje svjedoka da se radi o kolektivno-grupnom radu. Prvostupanjski je sud također izveo pravilan zaključak da posao na izradbi logotipa i promjeni imena tvrtke ne proizlazi iz opisa tužiteljeva radnoga mjesta pa neosnovano žalitelj ponavlja ovaj prigovor u žalbi. Također je neutemeljeno tumačenje tuženog u odnosu na zapisnik od 15. 7. 1993. načinjen u uredu generalnog direktora, jer je upravo tužitelju dano priznanje za navedeni rad, a odbijena je naknada jer nije bio zaključen ugovor i raspisan natječaj."
VTS RH, Pž-4127/94 od 7. veljače 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr