Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91, 58/93 i 9/99 pročišćeni tekst), članak 13.

 

- Montažer filma ne spada u autore filma; stvarna nadležnost suda - 130/9 i 37/5

 

· Autorima filma smatraju se: pisac scenarija, redatelj i glavni snimatelj.

 

· Montažer filma ne smatra se autorom filma pa spor između montažera filma i proizvodača filma nije autorski spor i zato za njega nije stvarno nadležan trgovački već općinski sud.

 

"Prema propisu čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 100/96), trgovački sudovi sude u prvom stupnju u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja pro­izlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Iz istog članka st. 1. toč. 1 d. trgovački sudovi u prvom stupnju sude u sporo­vima koji se odnose na zaštitu i uporabu izuma, znakova razlikovanja i tehničkih unapređenja, pravo na uporabu tvrtke i u sporovima iz autorskog prava ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Tužitelj je fizička osoba, nije dokazao da je trgovac, a niti je autor filma kojega je snimao i eksploatirao tuženi. Naime, tužitelj Z. W. je montažer toga filma. Prema propisu čl. 13. Zakona o autorskom pravu, autorima završenog kinematografskog djela smatraju se pisac scenarija, redatelj i glavni snimatelj, a auto­rom crtanog filma smatra se i glavni crtač. Ako je u kinematografskom djelu glazba bitni elemenat autorom takvog kinematografskog djela smatra se i skladatelj glazbe za to djelo. Dakle, autorom se ne smatra i montažer. Dalje, iz ugovora koji prileži spisu od 4. siječnja 1993. godine, od 21. prosinca 1992. godine, od 14. prosinca 1992. godine i 16. studenog 1992. godine vidljivo je da se radi o ugovoru o angažiranju za rad u filmu pod radnim naslovom "Vrijeme za ...", a po svojoj prirodi ti su ugovori ugovori o djelu, a ne i autorski ugovori. Prema tome, za ovaj predmet nije stvarno nadležan trgovački sud, nego bi stvarno nadležan bio općinski sud, a mjes­no nadležan Općinski sud u Zagrebu."
VTS RH Pž-868/98 od 15. lipnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr