Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99), članak 12. i 55.

 

- Nepisani autorski ugovor proizvodi učinke ako je izvršen; načini prijenosa autorskog prava - 129/9 i 14/8

 

· Ne može se nitko pozivati na obveznost pisanog autorskog ugovora ako je ugovor u cijelosti izvršen. Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorska pravna ovlaštenja koja se po zakonu mogu prenositi.

 

· Autor koji je prenio na drugoga bez naknade autorsko pravo iskorištavanja znaka, te koji je prijenos druga osoba prihvatila i realizirala ne može naknadno ovlaštenje povući, ako za to ne postoje ozbiljni moralni razlozi.

 

· Valjano je druga osoba stekla autorska prava bez obzira što ugovor nije sklopljen u pisanom obliku, jer je ugovor u cijelosti izvršen.

 

"Po čl. 12. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99, proč. tekst, 76/99, 127/99, 67/01), (citat): Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorska pravna ovlaštenja koja se po ovom Zakonu mogu prenositi. Nositelj autorsko-pravne ovlasti da koristi predmetni znak je tužena HDZ. U dokaznom postupku pred prvostupanjskim sudom je utvrđeno da je tužitelj taj znak stvorio za HDZ, dao joj ga na korištenje i da ga je tuženik prihvatio kao svoj znak i da ga bez prestanka koristi. Zato je valjalo preinačiti točku III. izreke prvostupanjske presude i udovoljiti tuženikovu protutužbenom zahtjevu kako je određeno točkom 1. izreke ove presude. Naime, na temelju utvrđene činjenice - da je tužitelj prenio na tuženika pravo iskorištavanja predmetnog znaka, i to bez naknade, i da je taj i takav prijenos tuženik prihvatio te da je taj prijenos realiziran - tuženik je stekao pravo iskorištavanja ovog autorskog djela temeljem čl. 12. Zakona o autorskom pravu. Dakle, bez obzira na to što o prijenosu predmetne autorsko-pravne ovlasti na tuženika nije sklopljen ugovor u pisanom obliku (čl. 55. Zakona o autorskom pravu), prijenos ima pravne učinke jer je ugovor izvršen (konzumiran)."
VTS RH, Pž-5739/02 od 16. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr