Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 - proč. tekst i 7/99), članak 12.

 

- Uporaba tuđe tvrtke kao svojeg žiga nije dopuštena - 128/9 i 13/8

· Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorsko pravna ovlaštenja, koja se mogu prenositi.

· Na zaštićenom znaku (logotipu) sastavnom dijelu pojedine tvrtke nitko drugi ne može steći autorsko pravne ovlasti, jer ta prava pripadaju isključivo pravnoj osobi s tom tvrtkom te nisu prenosiva.

 

Po članku 12. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 3/91, 58/93, 9/99 - proč. tekst I 76/99) - citat: Osim autora, nositelj autorskog prava može biti i osoba kojoj na temelju zakona, oporuke ili ugovora pripadaju sva ili pojedina autorska pravna ovlaštenja koja se po ovom Zakonu mogu prenositi. Ovlaštenja koja ovaj Zakon priznaje autoru pripadaju drugom nositelju autorskoga prava u granicama u kojima su mu dana zakonom, odnosno u opsegu u kojemu su oporukom ili ugovorom prenesena na nositelja autorskoga prava.

Dakle, u ovome slučaju, nositelji autorskih moralnih prava su slikari ili dizajneri koji su uobličili etikete i omotnice, te drugi materijal za umatanje ili opremanje proizvoda tvrtke Z. d.d. koji se prodaju pod znakom Z. Tvrtka Z. d.d. je, dakle, nositelj autorskopravne ovlasti za korištenje navedenih etiketa i drugog materijala sa znakom koji odgovara imenu tvrtke. Naravno da na takvom znaku, odnosno imenu trgovačkog društva Z. d.d. nitko drugi ne može steći nikakva autorska prava niti autorsko-pravne ovlasti, jer ta prava pripadaju isključivo trgovačkom društvu Z. d.d. To proizlazi iz prirode stvari. Naime, postavlja se pitanje što bi mogao činiti tužitelj s autorskim pravima na etiketama i omotnicama s natpisom Z.. Dakle, nameće se logičan zaključak da je tuženik imao pravo izvršiti uslugu pripreme za tisak navedenih materijala i da je predmetnim ugovorom to pravo pripreme prenio na tužitelja. To je pravilno utvrdio i ocijenio prvostupanjski sud. Radi se o ugovoru o djelu iz čl. 600. Zakona o obveznim odnosima i takav ugovor je dopušten. Dopuštene su i njegove odredbe čl. 2. po kojima tuženik prenosi na tužitelja trajno pravo na pripremu za tisak. To naravno, može trajati dotle dok to treba i traži Z. d.d."
VTS RH, Pž-5950/02 od 17. lipnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr