Zakon o autorskom pravu (Narodne novine br. 53/91, 58/93, 9/99 pročišćeni tekst, 76/99), članak 10.

 

- Nedjeljivost autorskog prava na jednome djelu - 127/9 i 12/8

 

· Ako je autorsko djelo stvoreno suradnjom dviju ili više fizičkih osoba onda svim suradnicima (koautorima) na stvaranju tog djela pripada nedjeljivo autorsko pravo. Autorsko pravo je nedjeljivo pravo svih koautora.

 

"Tužitelj tvrdi da je koautor SW proizvoda pod nazivom QUASARI jer je, zajedno sa tuženikom, sudjelovao u stvaranju SW proizvoda koje je trajalo nekoliko godina, stoga je to proizvod zajedničke suradnje stranaka i svaka osoba je dala svoj doprinos u stvaranju konačnog proizvoda, a koji proizvod je tuženik prisvojio isključivo za sebe.

Pitanje koautorstva regulirano je odredbom članka 10. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91, 58/99, 9/99 - pročišćeni tekst i 76/99) prema kojoj odredbi koautori su suradnici u stvaranju autorskog djela, dakle djelo je stvoreno suradnjom dviju ili više osoba. Za koautorsko djelo bitna je suradnja fizičkih osoba u stvaranju djela i u slučaju postojanja koautorskog djela autorsko pravo je nedjeljivo pravo svih koautora. U kontekstu naprijed citirane odredbe te iskaza svjedoka sud je trebao utvrditi da li je tužitelj koautor, međutim određene razloge u tom pravcu sud nije utvrđivao niti obrazložio. Naime, prema iskazima svjedoka proizlazi da je direktor tužitelja idejni začetnik ovoga proizvoda (što ga ne čini koautorom), međutim iz iskaza svjedoka proizlazi također da je tužitelj koordinirao i organizirao sve poslove za nastanak i razvoj ovog proizvoda (uz sudjelovanje i ostalih stručnjaka), ali u stvaranju ovih proizvoda inkorporirani su i dijelovi doktorske dizartacije tužitelja (potvrda od 21. travnja 2000. godine).

Dakle da bi pravilno odlučio o postavljenom zahtjevu sud treba na nedvojben način utvrditi da li je tužitelj idejni začetnik ovoga programa u kojem slučaju se ne može smatrati koautorom, ili je aktivno svojim radom i suradnjom doprinio stvaranju SW programa, kako to tvrdi tužitelj."
VTS RH, Pž-64/01 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr