Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 7.

 

- Zabrana korištenja naslova tuđeg autorskog djela - 126/9 i 37/4

 

· Nije dopušteno uzimati za naslov povremene tiskovine naslov koji je već prije upotrijebljen ako bi naslov mogao izazvati zabunu kod prosječnog kupca u pogledu nakladnika.

 

"Iz obrazloženja prvostupanjske presude proizlazi da je tužitelj iako je u stečaju još uvijek postojeći pravni subjekt, koji ne obavlja privrednu aktivnost, ali u njegovu aktivu pripada i proizvod što ga je izdavao oko dva desetljeća i takav proizvod ima svoju komercijalnu vrijednost, što je potvrdila i staleška udruga novinara procijenivši kolika je to vrijednost. Sud nalazi da se tuženik koristio i priklonio naslovu tužiteljevog izdanja, koristeći se metodom putem asocijacije kupca na sadržaj i kakavoću od prije poznatog mu bivšeg tužiteljevog lista, a dodatak riječi "Novi, nova novo" ili "nove generacije" naglašava i potcrtava upravo vezu koju je izdavač novog lista želio uspostaviti sa starim. Ovakva upotreba naslova i u njemu korištene riječi "Start"vrijeđa tužiteljevo pravo i stvara mu štetu, ali sud je odbio tužitelja sa ostalim zahtjevima za zaštitu logotipa koncepcije i dokumentacije s obrazloženjem da su ovi zahtjevi neobrazloženi i nejasni u svojoj postavci i kao takvi nedokazani. Za utvrđivanje primjerene naknade tužitelju sud je zaključio da treba poći od procjene hrvatskog novinarskog društva, koja barata s ukupnom vrijednošću ranijeg tužiteljevog proizvoda, odnosno današnje imovine stečajnog dužnika s tog naslova, onda sud nalazi primjerenom naknadu koja odgovara protuvrijednosti od 5.000 DEM kako je to procijenjeno od strane strukovnog udruženja. Također sud nalazi da postoje pretpostavke iz čl. 267. ZIP-a za donošenje privremene mjere. Žalbe nisu osnovane. Ovaj drugostupanjski sud zauzeo je stajalište da se radi o primjeni odredbe čl. 7. Zakona o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93). Međutim s obzirom na određenu specifičnost tj. da se radi o novinama, tiskovini koja je skup autorskih djela, naslov takvog autorskog djela, tj. toga skupa autorskih djela više služi za distinktivne svrhe, a ne da bi se istaknula originalnost i autorstvo jednog djela, kao što se to čini i biva kod romana, drama i slično. Prvostupanjski sud doduše tvrdi da se radi o primjeni odredbe čl. 219. ZOO-a, međutim kod takvog navođenja sud nije pogrešno primjenio materijalno pravo kada je odlučio kao u izreci prvostupanjske presude. Naime, u širem smislu moglo bi se govoriti i o upotrebi tuđe stvari u svoju korist čl. 219. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91 i 3/94), međutim radi se o odredbi koja se češće primjenjuje na materijaliziranu konkretnu stvar, a ne na pravo upotrebe u konkretnom slučaju naslova. Prihvatljivije je stajalište da se radi o zaštiti tužiteljeva naziva tiskovine, revije, koju je neosporno prvi izdavao i prvi se pojavio na tržištu tužitelj pa bi pravni temelj mogla biti zaštita tužiteljevog znaka razlikovanja u gospodarskom prometu protiv tuženika koji neovlašteno upotrebljava isti znak, naziv za svoj proizvod, ediciju odnosno sličan znak pa prosječan kupac nije u stanju razlučiti tko je izdavač predmetne edicije tiskovine, odnosno revije (članak 117. i 118. Zakona o industrijskom vlasništvu NN br. 53/91 i 91/92).
VTS RH, Pž-1578/95-2 od 1. veljače 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr