Zakon o autorskom pravu (Narodne novine broj 53/91 i 58/93), članak 3.

 

- Ideja nije autorsko djelo - 124/9 i 36/4

 

· Ideja nije autorsko djelo jer ono može biti samo materijalizirana (realizirana, ostvarena) ideja u bilo kojem obliku dostupnom ljudskim osjetilima. Dostupnost može biti izravna ili putem pomagala (npr. skejnera koji pretvara znakove u slova-riječi ili note itd). Dakle, sama ideja ne uživa autorsku zaštitu. Autorsko djelo - predmet autorske zaštite - mora biti materijaliziran i činiti jednu konzistentnu cjelinu (bilo u pisanom obliku ili drugim umjetničkim načinima izražavanja).

 

"Pobijanom presudom odbijen je tužiteljev tužbeni zahtjev usmjeren na utvrđenje da je tužitelj autor modela prestrukturiranja tuženika, te sa zahtjevom za isplatu naknade štete u svoti od 100.000.00 DEM u kunskoj protuvrijednosti...

Iz obrazloženja presude proizlazi da je tužbeni zahtjev nedokazan i neosnovan. Tužitelj nije dokazao da je autor i tvorac autorskog djela iz nekoga učja u smislu odredbe članak 3. Zakona o autorskom pravu (NN broj 53/91 i 58/93 dalje: ZAP), dakle, književnosti, znanosti umjetnosti i drugih područja stvaralaštva), a nije ni dokazao da bi takvo autorsko djelo neovlašteno upotrebljavao tuženik pa da bi mu pripadala naknada za upotrebu autorskog djela.

Naročito nije dokazana ni prihvatljiva tužiteljeva tvrdnja, koju ponavlja i u žalbi, da se tuženik permanentno koristio tužiteljevim modelima odnosno bitnim "top idejama - tvorevinama duha" postavkama, jer ako je tome tako, onda je za istaknuti, da sama ideja ne uživa autorsku zaštitu, jer autorsku zaštitu uživa samo djelo koje je materijalizirano i čini jednu cjelinu, konzistentnu i originalnu po pravilu u pisanom obliku, ali i u drugim načinima izražavanja (umjetnička djela, glazbena djela i slično). Materijal koji je tužitelj priložio u tijeku postupka, a koji naziva "model prestruktuiranja hrvatske elektroprivrede" od 17. II 1994. u sebi ne sadrži konzistentno razrađenu ideju i tezu tužitelja, već sadrži podatke s rekapitulacijom kako to naziva tužitelj "tijeka nuđenja prestruktuiranja HEP-a i korištenje službeno ponuđenih top ideja tužitelja" (prilog 1.)." VTS RH, Pž-3484/95-2 od 1. listopada 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr